Stämpla

Old Swedish Dictionary - stämpla

Meaning of Old Swedish word "stämpla" (or stæmpla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämpla (stæmpla)
1) med STämpel (intrycka el. påtrycka prägel el. mönSTer på (ngt). sidhan skinnen ärw sath mädh sätherwärkis tokkenom skwla the graueras, thet är STämplas STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 539. ib. STämplara som STämplade spänger a besl oc annor tygh Troj 38. 2) hopsmida, anSTifta, i hemlighet åSTadkomma el. söka åSTadkomma, STämpa.. .. STemplade mykit ont oc STore wille och myken twedrekt j bland almogen STb 5: 226 (1519). thet eder nadis högmectighet är föregiffvet om noget prenterii. .. är ey i min makt them thet förtage ther swadan osanning STemple helST inför eder nadis högmectihet SToria. 1816 ff.">HSH 16: 79 (1527?) Brask). medelST STämplingar skaffa in el. bort. thet STykke STämplede ider fader och ider (ɔ Svante STure) aff dalana GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 12 (1504). " jon i vaxtwna med sit parti STemplade förST jacterne och fienderne j landet" STb 5: 226 (1519).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämpla may have also been written as stæmpla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stempa.
  • -ade )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᛕᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back