Stim

Old Swedish Dictionary - stim

Meaning of Old Swedish word "stim" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stim
1) buller, gny, sorl, stim, oväsen, oro. thy var mik astundelikit bortdragha mik fran werdhene stiim oc bang Prosadikter (Barl) 93. eth. .. sloth, oppa hwilkidh enghen människia kwnne boo, för thät sthim oc bangh som diäfflana thär gordhe om nattha tidh JMPs 413. 2) skara, flock. Jfr A. Bengtson, Nils Ragnvaldi 143. Jfr: syntes när hästen eth stort dyäffla stiim (dæmonum exercitus) Lg 3: 424.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stiim Prosadikter (Barl) 93; Leg 3: 424),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back