Stinga

Old Swedish Dictionary - stinga

Meaning of Old Swedish word "stinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stinga Old Swedish word can mean:

stinga
L.
stinga
1) bildl. " han STaak thz i konungsins öra at han loot thz hwss wp göra" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2210. " kwnne the STingha ther nogyth onth oppwndher i blandh Almoghen, eder i moth, ther leggia the siigh win om" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 315 (1508). - STicka, föra el. sätta (ngt någonSTädes). the STungo en hat vppa ene glaffwa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2047. - med dat. then som näfsa skulde hor hwarghen STinga sinom handom fram fore them Su 420 .- STicka, STöta, rikta (ngt spetsigt föremål mot ngn). enghen man war sa dyerff ath han tordhe STingha eth spywth moth them Di 222. 3) STickas, inSTötas. for spyutit gynom thina sidho STak (d. v. s. genomborrade) ST 181. STiuga sik, smyga sig. han haffwer STwngith sig offwer en sidhe STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 352 (1503). " STak iag mig lönlige aff thetta land" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siST forts.) 4297. STinga a, rikta STyng, göra angrepp med STyng. hwar the Diwrin STungo a ther kunde them enkte fore STa Al 9273.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • stygna.
 • stinghia , se uppstinga. pres. -er. impf. stark. staak RK 1: 1555, 2910.
 • stagh MD 46.
 • stungo.
 • stungin.
 • stik Bir 3: 437 ; MP 2: 11.
 • stingx Ber 17 ),
 • stinga af , genom styng el. stöt kasta från hästen. om gudh hanum the äro an honum aff at stinga tha är han man IV 1651. Jfr afstignga.
 • stinga genom ,
 • stinga sik genom , genomstinga sig, genomborra sig. hon stak sik ginom MD (S) 22Jfr genom stinga.
 • stinga i genom , = stinga genom. iätten. .. wilde haffua stungit falantin igenom Va 42. Jfr i genom stinga.
 • stinga in , sticka in (ett svärd i skidan). han strök sit swärdh ok stak thz in Iv 2225. Jfr instinga.
 • stinga nidher , med stickvapen stöta (ngn) nedf (från hästen). han stak mik nidher a the mark han tok mit örs oc han bort reedh Iv 481. " stinger nokor aff jder honom nidher han giffuer sik fangin ok fölger ider" RK 1: 1606. Iv 702, 2343, 4501. falantin. .. wart tha stungen nid fra hästen Va 38. " han stak honum död aff hesthen ned" RK 3: (sista forts.) 5615.
 • stinga sunder , genom stickande sönderbryta. ther stragx synder sa mangt et spärsskapt RK 2:5178.
 • stinga up , sticka upp, sticka hål på. hans högrä siidha staks vp mz eit spiwt MD 67. Jfr upstinga.
 • stinga ut , 1) sticka ut, med ngt spetsigt stöta ut el. aflägsna. þe. .. stungo hanom vt öghon Bu 133. som karthiis synes stik han wth mz en kniiff LB 2: 67. 2) sticka ut, skjuta ut. jag gik opp pa wernen. .. och lath ther stinga wth etn hatt RK 3: (sista forts.) 5134. 3) störta ut, flöda ut? blodhit stak (för sprakt) aff hans liiff wth MD 16. - Jfr utstinga.
 • stinga ut genom ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back