Stöta

Old Swedish Dictionary - stöta

Meaning of Old Swedish word "stöta" (or støta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stöta Old Swedish word can mean:

stöta (støta)
L.
stöta (støta)
1) STöta, träfa med STöt, hårdt och häftigt vidröra. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bernardus STötte han mz fote STenianus. Se Lg.">Bil 786. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 138. thän förSTa riddara ther han mötte han hardhelika mz sinne glafuio STötte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 2312. STrand. 1853.">Fr 568. mz fwlla makt wij them mötte hwgge och sloge oc lmz glaffwenne STötte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 6036. han STötte henne gantzka osaktä och wäkte henne opp aff söSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 34. STötis. .. vinSTre sidhan ok knosis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109. myn hiellm myn brynia ok myn plata skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al warda aff hednom mannom STöt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 308. " skipit STöttis i STormenom af bylghiom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 111. " thetta skipit är hans likame. STöttir ok ältir af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäflanna STrand. 1853.">FreSTilsom ok sinom girnilsom swa som af bölghiom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 36. ib 3: 177. thera hofwodh. .. STötis aff vädhar STormom ib 116. swa som STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt wädhir ok STormande STötte ok mödhe mannin ib 1: 276. STöta, oSTrand. 1853.">Frda. dyäfwllin glöme at STöta thöm mz STrand. 1853.">FreSTilsom STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 57. 2) STöta (ngt emot ngt), bringa (ngt) i häftig bröring (med ngt). at thu skuli ey STöta thin fot vidh STen STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 56. - STöta, häftigt föra el. STrand. 1853.">FraSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDrifSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va. wiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dike. .. STötte sin fot a resens sida STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 138. 3) STöta, skuffa, drifSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va. konungin STöttir af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäflenom oc slaghin swa som oskälikit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur. ther ältis mz gislom oc STyngiom. kom löpande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 291. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexaner bödh et baSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al op böta oc lät then resan ther i STöta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7456. 4) STöta, med STötel krossa. konungin. .. loot STöta swart sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt yres. .. ther skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man taga rothena aff och toSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa hona wäl oc STöta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 3 hona (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dill) skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All man STöta och göra puluir aff ib. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man taka pila lööff och STötha tz smath ib 4. " tag honagh baka ther aff en leeff och brän han wäl och STöth sman som pulwir ib. len örth är som hether hundatwnga hona skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man STöta mz wiin ib. "ib 3: 63. 5) genom STöt el. STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt tryck tränga samman, packa. een kiSTa ful aff gulle STöth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 250. 6) STöa på; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLappa på. swa som wägfarande man STötande (pulsens) manSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gra manna dör at han skuli in takas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLappa (på). med prep. a. gik basilius mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom criSTnom til criSTna kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio oc sötta a (a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Beror på rättelse af samma hand som skrifvit manuskripet) kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio dör mz biscops STafui STenianus. Se Lg.">Bil 602. " thom som STöte a porten. .. honum skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oplätas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 267. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 70.
stöta (støta)
7) STöta, genom STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK blåsning i blåsinsrument STrand. 1853.">FraMBringa toner. her tordh. .. loth i een sin basun STöta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 52. " STötanSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis j thera baswner oc lwdhom" MB 2: 172. ib 234, 237, 244, 277. " mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla handa lekara anbudh orghom ludhom baswnom harpom fidhlom skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almeyiom oc krokharpom STötto swngho oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Discanterado ib 230. 8) STöta (på), häftigt drifSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vas (mot), STöta på STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grund, STrand. eg. och STenianus. Se Lg.">Bildl. "STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv. " skipit gik for vädhreno ok STötte vp a STranena mz STrand. 1853.">FräMBre STamnenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 174. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3718. " somlike män äru suasom thz skip som hauir miST STyrit oc säghilträt ok wragz hiit oc thiit j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolghiomen til thäs thz STötir a dözins skär" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 171. skärin. .. a hulkom siälin STöte opta ib 84. " hans skip STötte ok sank j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grund vtan for idö pa en STen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7249. " hoo som STöther aa herra landh" ib 3: 261. - STöta STrand. 1853.">Fran sik, genom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">GrundSTötning miSTa. thet (skeppet) hade STöth rodret STrand. 1853.">Fra sigh STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 94 (1506).
stöta (støta)
9) göra plötsligt och häftigt anfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All, häftigt anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gripa. at nordmen the med litle makt willo ower a swerige STötha at göra skadha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3116. " at te af huseno måghen owarandes STötande vp a tom koma" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 87 (212, 95). 10) STöta (till), komma i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Beröring (med). för honum brunno skiipp annar try och STöte än tw ther till (d. v. s. två andra kommo till, med hvilka det gick på samma sätt) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3523. - refl. STötas, 1) vidröra, nå. thz (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berget) syntis oppa skyyn STötas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8093.
stöta (støta)
2) utsättas för el. lida STötar (genom att drifSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vas på skär). huat äru skärin vtan ond aSTunSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dilse. .. j tholkom STötis siälin opta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vadhelica (pericilitatur anima) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2. 85. 3) utsätta för el. få STötar, besväras, lida olägenhet. wari. .. kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio golffwit aff slättom STenom oc renom, at the som ingaa ey STöttens aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Graffuom ällir STenanna oiäSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105. 4) STötas, taga anSTöt. j. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom lidhrom rörilsom oc aathäffuom warde enkte, ther nakors asyn STötis aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 6.
stöta (støta)
2) STöta upp, genom STöt öppna, slå upp. the darne. .. STötto vp dörrena ST 393. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 554 (1512) .- STöta sik up, STöta sig upp, höja sig, STiga. om modren STötir sig mykit op STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: l30. - JSTrand. 1853.">Fr upSTöta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stöta may have also been written as støta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stöta ater , stöta bakåt. diäfwllin stötte sit hofwidh atir til ryggia widh wäggena ST 186. Jfr aterstöta.
  • stöta nidher , stöta ned, drifva ned. tidrik. .. stötte vdden nider i iordena Di 158. - stöa ned, kasta om kull. tha drox han sua grymelica oc stöttis nidhir til jordhinna Bir 2: 131. - bildl. nidzskap stöther nidher hans krop han kan honom sielf ey retta op MD (S) 250. - Jfr nidher stöta.
  • stöta saman , stöta samman, genom stötning blanda samman. för skörbiug i benom tagi krassa och gethamiölk och salth oc lampatran stöth tx alt saman och binth ther wider LB 7: 3. " thetta gräsit ok kalen skal stötas saman" ib 2: 71. Jfr saman söta.
  • stöta up , 1) rikta stöt uppåt. en. .. riddare ther hät longinus. .. stötte op mz spiuteno af alle makt oc stak ginom vars herra ihesu höghra sidho Bo 207.
  • stöta ut , stöta ut, med stötar drifva ut. han. .. stöttis wt j lughan mz iärn(stangom) Bil 472. - Jfr bort-, for-, genom-, sunder-, til-stöta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back