Stund

Old Swedish Dictionary - stund

Meaning of Old Swedish word "stund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stund Old Swedish word can mean:

stund
L.
stund
1) obeSTäMD tidryMD, tid. guz man. .. var mz hanom ena STund STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 862 mit land thz ligger här när ij skulin thiit ridha ok dw[ä] lias ther ena STund STrand. 1853.">Fr 1219. hon hafdhe nokra STund liwat äftir kötlikum luSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 35. wore [the] ther om nokor STwnd sidan Di 38. tha war en STund ther i mällan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. han dwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlDis j thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTher longha STwndh Di 291. " sa STod thz lenge i longa STwnd" ib 23. " ij leDin os om STunda STrand. 1853.">FreSTä (öSTrand. 1853.">Friga hdskr. hafva j leydhos SOm STunta STrand. 1853.">FrälST, sannolikt rätta läsarten) mällan ängland ok britan op a een hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla fägher plaan" STrand. 1853.">Fr 1224 ; jSTrand. 1853.">Fr leidha. är gudz siälffs STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan tidhangng oc STunda, oc är haus owerSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHelik en STund oc ewinnelik MB 1: 35: jSTrand. 1853.">Fr 2, 5. - STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STund (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STund), a) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltid. thz hafuer varith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STund min sidher STrand. 1853.">Fr 514. b) i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla händelser, för visSO? vsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al war han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STwnd at han skulle sina bröder swika STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3751. wiSTo the thik wara här thik wordhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STund thäs wär STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8352. - i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STunDir, a) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltid. thz wilia wy forskylla i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STonde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6803. b) utan uppehåll; ofördröjligen, genaST? STrax the danska thz fornomo at konung karl ville til STocholm koma the baro til skips i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STunde oc skinda sig tedan huat the kunde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9023. - þe STund, lunder den tid SOm, under det att, medan. þe STund wi hawm aff landeno. .. varit SD 5: 605 (1346). " ey wil iak oppa mik taka mak oc hwilo, the STwnd loab oc gudz folk hafwa omak lnär gudz owinom" ST 503. - så länge SOm. the STwnd barnit war syukt ST 506. - um STund, under någon tid. hawer iak warith om STund i idhro lande MB 1: 202. MD (S) 281. - unDir STund ok tima, a) under tidens fördlopp, med tiden, småningom. växSTo mine limi vnDir STund ok tima (crescebam meMBris per intervSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla temprum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 294. b) i tiden. thw födde han j dagh vnDir STund oc tima (temporSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliter) hulkin äuerdhelica födDir aff gudhi fadhir skapaadhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thing mz honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 28. " hulkin SOm j fore skipadhom tima födDis vnDir STund oc tima (tempore defintio temprSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliter natus eST) ib 3: 423. 2) kortare (obeSTäMD) tidryMD, STund. at biþia litla STund sina böne tel vara STrand. 1853.">Fru naþa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30. " ij hwilin idher ij thässe säng een litin STund ok äkke länge" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 839. ib 362, 344. " nokre STund äptir ingik hans huSTru" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 139. " nogon STwn ther epter" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 47 (1457). " o lhaffde thu mik tha seeth i the STwndhenne, swa ynkelikan hängia i korsens gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alga" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 35. ena STwndh äffther hänna bidha ib 115. thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt göra rekinskap aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom STundom oc timom (horis et nomentis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir time är ey när gudhii vtan fSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua SOm een STund (momentum STateræ] ä huru lankt är när os" ib 2: 84. - for STund, för en STund sedan. nwee fgor STund sagdhe iak idhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 384. MB 2: 379. - um STund, under en STund, en STund, en liten STund. hwilom os här wm STwndh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 464. FMan och G. STephens. 1849.">Iv 837.
stund
3) STund, STunds väg, STycke väg. tha the haffde sigilt en lithin STundh STrand. 1853.">Fr (Cod B9 2355) kanske att föra till 1 el. 2). ouer berga STigh er en liten STwnd STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3010. 4) timme. en natwrliker dagher hawer fyra STunder oc tiwghu MB 1: 70. " li fäm STunder konungen reedh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8097. lMB 1: 62, 63. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 6, 233. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2375, 4092. SO 105. BSH 4: 252 (1500). wart tySTan giordh j hymerike swa SOm ena hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffwa STwndh MB 2: 244. " a fämpta STund the sama nat ther komo hwiit leon brat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5103. 5) STund, tid, tidpunkt, hwilkin jord. .. lagleka köpt var a STundh ok STadh, SOm för är sakt SD NS 2: 74 (1408). redh tik. .. til dödzsins STund, thy at for sanno weet thu ey huatzske STwnd ällir tima, naar han komande är SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 254 ; jSTrand. 1853.">Fr 2. signahd war the söta STund ther thik här ledde a mina fund FMan och G. STephens. 1849.">Iv 177. " thzta war i en onda STund (þetta var otimadagr mikill]. at Didrik konung hit kom" Di 151. " ii samu STund SToþo þe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle firi mario dorum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. ib 57. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 860. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1627. epte swa bidhit gaf savina sin anda j guz händer ok de j sama STadh ok STundh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 464. " ii then sama STwnd the wardh iac war ene mullögh aff gul" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 390. Diäfullin. .. ville lj same STund taka til ok byria at sighia ok j the samo STunDinne tok Diäfullin at ropa (STatin volens incipere, in eudem lhora clamre cæpit) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 265. - rätt el. vederbörSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg tid el. tidpunkt. i swa dana mahto SOm the wthfäSTo a STund och STämpno SD NS 2: 9 (1408).
stund
6) STrand. 1853.">FriST, (för beSTäMD tid lemnadt) uppskof, anSTånd. han badh giffua erchebyscopin STund oc dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 861. - betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlningsanSTånd. badh hwn iach skwlle lana och borgha pa dagh och swnder til xxx oxar, hwlkit iach och sa haffwer gyorth pa xl oxer, ther haffuer iach dagh och STwndh til jwl PFM 210 (1504). - STilleSTånd. pl. toge vij loss imellom i dag STunder oc STrand. 1853.">Frid in til sancti oloffz dag neST kommenDis HSH 18: 89 (1497). at. .. STadfäSTä dag, STwnder oc STrand. 1853.">Fridh mällän swerigis rikkä och the omildä rydzär i xx samfeltä aar omkring FM 281 (1506). - sätia i STund, ingå STilleSTånd. the sätte i STundh och dagh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1613 ; jSTrand. 1853.">Fr dagher. 7) tid, leDighet. hwilkin sik wil ther til giffwa STwnd STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr) s. 208. - pl. STunder, tid, tillfälle. wi lhafdhom ey tima STunder eller makt ther til VKR 51. 8) pl. gånger. lhan togh ther gull SOm öfSTrand. 1853.">Frit är och nidher j then baaten bär han gik swa margha STundha at bathin gik när til grunda STrand. 1853.">Fr (Cod. B) 2337 (möjl. att föra till 2 el. 4). - i multiplikation. läth elda vcghnen syu STunDir mykit hetare än han war förra ST 14. - JSTrand. 1853.">Fr dags-, döds-, glädhis-, iäMBer-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokko-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidhs-, morghon-, morghons-, o-, ömko-STund samt STundom, unDirSTundom.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stwn FH 6: 47 (1457)
  • stunda ganger ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back