Styra

Old Swedish Dictionary - styra

Meaning of Old Swedish word "styra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styra
bråka, kifva, strida. " dele ta slächt widher slekt, ok styra (Scheffers uppl.: styria) ok killa lata" KS 11 (26, 11).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back