Styra

Old Swedish Dictionary - styra

Meaning of Old Swedish word "styra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styra Old Swedish word can mean:

styra
STb 3: 89 (1493). supin. STirth JTb 70 (1479) 9, v. L.
styra
1) STyra, leda, i viss riktning föra (fartyg el. dyl.). - aBS. STyra, ledsaga (sjöfarande), lotsa. jöns STyreman. .. han skall STyre ena reysa for sit skot quiltus Skotteb 17 17 (1460-61). STock Skb 243 (1524). iwer iwerson haffuer wtlacht v mark per kock, ffor thet han STyrde ene rese til gotland ib 303 (1524, Skip). 2) i andlig mening: STyra, rikta, leda, föra. med dat el. ack. per i akatarp vitnade. .. at han inthz trättä mz her mangnus andersson for en han höggen, vthan thz han ville hawa STirth thz til gode JTb 70 (1479).
styra
4) håla tillbaka avhålla (ngn från ngt). formattom wi. .. ey STyra os af gra oc tarom Hel män 143. 5) avSTyra. .. wardhir sVa lottakande aff annars syndom som han matte haffwa STyrth SkrtUppb 242. 6) STyra, betvinga, tämja. moderor. .. til maatha och STyra GU C 20 (hand 2) s. 149. 7) STyra, hålla i STyr. med dat. el. ack. badh hon pedhir STyra sinne huSTrv hon vil sla mina modir ATb 1: 324 (1470). suen. .. zacher til vj marck, fore ath han kallade niclis. .. en tywff, och STyre sin huSTrves mwn STb 3: 89 (1493). konwng priamus kwnne ey tha STyra synom rörilsom häller tämpra siith synne Troj 246. 8) STyra, råda över; behärska, regera. med dat. e. ck. gör jak. .. them. .. myndogha. .. radha ok STyra, skiffta ok lata effter siin wilia ok cloSTirsens nytta. .. the sama twa gardha NMU 1: 102 (1422). jach. .. scal thy godze STyra och radh'ä, swa lenge jach lifuer ib 108 (1431). then almäg[tig]SThe GUdh, han STyre for oss och radhe BSH 5: 135 (1506, H. Gadh). Liber eccl Vallentunensis 63 (1506). - haVa ledningen av, upprätthålla? Jfr Sdw 2: 1308. 10) beSTyra, STälla. - med prep. at abbatissan tänckte thy altiidh at hon haffuer anamat at STyra for siälomen aff hwilkom hon scal göra räkinskap FOVkl 215. - Jfr af-, be-, for-, up-, vidher-STyra.
Alternative forms or notes:
  • -dhe.
  • -t.
  • konj.
  • styre

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Liber eccl Vallentunensis
Liber ecclesiæ Vallentunensis utg. av T. Schmid. 1945.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back