Styra

Old Swedish Dictionary - styra

Meaning of Old Swedish word "styra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styra Old Swedish word can mean:

styra
L.
styra
1) STyra, leda, i viss riktning föra (ett fartyg el. annat föremål som är i rörelse). en man. .. fan en siggil STen. .. ok ledhe skipit ok STyrdhe vm han ok mz honom til trygga haMPn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 400. än thot ardhrit draghis af yxnomen tho STyris thz äptir ärjarans vilia ib 298. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. blykiSTan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flöt ok sighelde som guþ STyrþe Bu 210. " STyr til the haMPn thu veet näST vära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 640. " han STyrdhe thiit swa raskelik" Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2507. - STyra, rikta, föra (kosa el. väg). guþ. .. hwilkin. .. vara vägh STyrþe til egypto land STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 181. - STyra, leda (gång el. STeg). sagde saMPson sil sin pilt äller sin thiänara hwilken hans foth spor STyrdhe (regenti Gressus suos) MB 2: 123. - STyra, leda, ledsaga (en sjöfarande). guz ängil STyrdhe them til hamn STenianus. Se Lg.">Bil 166. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 323, 3: 177. 2) i andlig mening: STyra, rikta, leda, föra. med dat. el. (oftaST) a. k. STyra sin hugh til gudz STenianus. Se Lg.">Bil 885. " at wi All war wnderSTanAllius. 1850--54.">Dilse Alla wara thanka Alt wart lifhwerne STyre jn til gudh" Gren. 1866.">Ber 14. " är anAllius. 1850--54.">Din STyrande (Allius. 1850--54.">Dirigendus) thiit hwart han skAl ga" ib 235. " at kötit skuli lydha andanom ok anAllius. 1850--54.">Din skuli STyra kötit til Alla dygdh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 102. thu. .. rädh oc STyrdhe honum til All the thing som varo thwärt a mot hans lofwan ib 3: 87. Allius. 1850--54.">Diäfullin som honum STyrdhe til at forsma sina reghlo ib. STyra mankönith til gudz nadha oc himerikis helso MB 1: 453. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 39. the äru bitre ok snille, thr sik ok andra mn kunna rätlika STyra til thet GOt ok dyghdelikt är Bok om Konnunga STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 27 (69, 29). hawär gudh hanom (ɔ:mannen) giwit skäl ok samwit, thöm han må sik medh STyra til thet bäSTa ib 2 (3, 2). the skullo födhas mz swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo witi, at the matto sik wäl STyra til Allan then rät som them hördhe till epter sin Alder, oc wäxte them a swa wit mz Aldre at the matto sik wäl STyra ytermer til Allan rät MB 1: 119. " thön dyghden är en STyrilse i manzens skiälum, ther han STyrer i luSTa weruldlika tinga, til thes hånom är tarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">FlighaST i hans naturlik vphälde" Bok om Konnunga STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 19 (48, 20). " the äru fira dyghde ther mannen STyre til at lius vislika i 20 (50, 22). ther til STyrer mannenom wärilzlik fikt ok fäghrind ok likamens luSTe ok owinsins rådh ok lukkan" ib 17 (44, 19). 3) öfversända, tillSTälla. är beslutninghen, ath i nath göres. .. BorgameSTara oc radets beslutning STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa scripter oc articla, oc skulo. .. idher nade til handa STyras STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 646 (1520).
styra
4) hålla tillbaka, afhålla (ngn Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från ngt). hon STyrdhe manga Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran synda villo VKR II. läär thin son gudhanna dySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, oc STyr han Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran the wantro han hafwir for sik takith ST 113. drotzST oc marsk sculle mz konungen raadha oc STyrä riket af All onadha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 337. - hålla till baka, återhålla. med dat. hon. .. gat eigh tarum STyrt STenianus. Se Lg.">Bil 929. hålla till baka, tygla, kufva. med dat. vtan förra STryris swAlgheno (gula refencur). tha äruodhar man fanytlica mot the andra syndena Bo 48. 5) afSTyr a. STyrer tw ey thetta kiiff STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9435. MD (S) 217. MB 2: 290. 6) STyra, betvinga, tämja. med dat. silueSTer bödh Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram ledha thiwrin ok kom Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram swa GrymGren. 1866.">Ber. at mange män gatu hanum warla STyrt STenianus. Se Lg.">Bil 85. " mins mik likamans huru þungar han är at dragha: STriþar ok STor at STyra (in domando superBum)" Bu 141. 7) STyra, hålla i STyr. med dat. el. ack. at ham ma þem at STyra þär mot rätuisonne göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. " hafdhe thu mik STyrt oc neffST" ST 382. " tw skulde STyrt them om the haffde illa giort" Allius. 1850--54.">Di 163. " STyr häST mz belz ok kono mz käp" GO 445 ; jAllius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 6. GOth är sinne tunGO STyra ib 551.
styra
8) STyra, råda öfver, beherska, regera. med dat. el. ack. thy är konunger, at han skAl Allo STyra jämuäl sine wredhe, ok ey wreden konungenom STenianus. Se Lg.">Bil 535 ; jAllius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 7. thän ma manga wäl STyra, som sik STyre siälfuan wäl förST ib. rike j hulko som konungin änGO STyrdhe äölla radhe vtan han STyrdhis af androm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 396. jacoBus. .. tok viþar at raþa ok STyra ierusAlem kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu Bu 194. STenianus. Se Lg.">Bil 248. " huru kunung aok höfAllius. 1850--54.">Dinga skulu sik sielfua ok sin åthäue STyra medh dygd ok äro" Bok om Konnunga STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 1 (2, 1). " huru the skulu STyra sitt huardaghsfolk ok härskap ib. huru the skulu STyra land sin ok Almoga ib. haua en kunung wAldugan, thän rådha må ok STyra landom och Almogha" ib 6 (13, 6). bäther STår swå Almoghans STyrilse at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere hånom STyra ok rådha ib. en är gudh, ther. .. STyre ok rådher Alt thz til är. en är ok mannen ther STyrer och rådher Alt thz til är werilzlik thing i thenna hem. en är ok limGren. 1866.">Ber af mansens limmom, then rådher ok STyrer Allom manzens limmom ok hans likama, thz är hiertat. en är ok siälina krapter ther henne råder ok STyrer, ok Allo thy henne tillhörö, thz är skälen. en är konunger ok wise i bisuerme hvariom, then ther rådher ok STyre Alt ib 7 (16, 8). huru ärlica konungin teridacius STyrdhe. .. sino rike Gr 321. " tha STyrdhe kesara dömino i room. .. kesarin conSTatntinus ib. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Art) 183. " ille STyrer han rike sit" Al 6026. ib 6022. " sinom vnderdanom STyrer han illa ib 6024. här hwm vi nw varn gudh ok varn herra. so os skAl Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frälsa ok STyra for vtan ända" Bo 7. med prep. ath STyra för them landhom Allius. 1850--54.">Di 237. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YngSTa redaktionens tillägg i Nya Kr.) s. 204. philiSTim ärw offwir os STyranAllius. 1850--54.">Dis MB 2: 118. wi STyrdhom öffwir iordhena ib 341. - STyra, regera, vara regent. ther sum engin rådhr älla STyrer (ubi non eST guGren. 1866.">Bernator) ther forwarder Almoghen Bok om Konnunga STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 17 (43, 18). " Greffwa oc ierla the villo at STyra" MD 314. han STyrdhe i rikeno Bo 19. - hafva makt el. herravälde öfver. med dat. Allius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fräls (är) wilin som mz dygdh ok witi ma STyra STiärnum STenianus. Se Lg.">Bil 353. - råda öfver, förfoga öfver. med dat. ma. .. vazSTena cloSTer thy GOdzeno STyra oc radha. .. til euerlhica ägho SD NS 1: 63 (1401).
styra
9) herska, råda, vara rådande. sköAllius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frlifnadhir STyrer mäSTh j rikom människom ok sinfaghrom MP 1: 18. " lhans kroppir i hulkom synda luSTin STyrdhe" ib 2: 110. 10) beSTyra, STälla, STälla till, STälla för sig? förre matte the haffwa STyrt thz väl STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4956.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • styyra.
  • -ir ,
  • -þe ,
  • -þer )
  • styra sik , styra sig, hålla sig i styr. än the sik eigh sialfwe styrä williä SD 4: 465 (1335, nyare afskr.) - hålla sig i tukt, späka sig. mot kötsins omättelika swalghe skipadhe han atirhald ok skipadhan tima til at styra sik (ad se regulandum) Bir 1: 355.
  • styra bort , leda bort, aflägsna. war herra. .. styrdhe them i allom sidhom bort aff hedhna manna sidhom MB 1: 494. - Jfr af-, be-, for-, rät-styra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back