Sukka

Old Swedish Dictionary - sukka

Meaning of Old Swedish word "sukka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sukka
Sucka. "viþ moþor döþ gat iak faST gratet: Sukat ok lsyrkt ok lilla latet" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 74. han .-. . grät oc Sukaþe af hiärtans angir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 186. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 74 ., 156, 189. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 276. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 37, 218. Su 86. " Sukkadho lthe sara oc tarane STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flutu" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 358. " matbidiana Sucadhe syrghelika" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 351. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 578. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 923. MB 2: l70. hon. .. sargdhe Sukandis, o min herra gudh see ok skodha huru iak är ensamin atirlatin i thässom STadhenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 345. israels affkömd sokkadho fore gudhi, oc ropadho til honum oc beddos nadher MB 1: 280. " jak hawer hört hurw önkelika israel lSukka (audivi genitum fiiorum Israel) vnder egipto konunge" ib 289. " the siäl lsom idhkelika Sukkar ok lbidhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 112. ib 113. - Sucka öfver. jak sörghir ok Sukkar mina ysäld oc onda lykko ST 89. Sukka swa annars synde som thina STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 50.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • suka.
  • lsokka Bir 2: 276 ; Su 86 ;
  • -ar Al 923 ;
  • -as Lg 3: l296; -adho Bo 189 ; MB 1: 280 ;
  • -adhes Lg 3: 341 ;
  • -ande Bo 113 ;
  • -andes Lg 218.
  • -ar , -aþe, -at),
  • sukka sik , sucka. hans fadher. .. sukkadhe sik tha halla saara Fr 1352- refl. sukkas, sucka. hwi sukkas thu swa MB 2: 42. Lg 3: 296, 341.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back