Sunder bryta

Old Swedish Dictionary - sunder bryta

Meaning of Old Swedish word "sunder bryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder bryta
sönderbryta, söndeRKrossa, krossa. " natalia. .. baþ þöm ängom för ben sunderbryta än siom KLemning. 1860. SFSS.">Bonda" Bu 522. sundir bryta larin a thöm korsfästo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 205. ib 206. saa han siin afgudh sönderbrutin KL 308. " än thot mang (näml. kärl) syndir brytas (confrigantur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 117. wingardhanna gardher oc hägnadher är synderbrwtin ib 4: 7. RK 1: 889. - sönderbryta, upprifva. the haffua brona sönder brutit RK 1: 2294. - bildl. mädhir sundir brytilsom skal iordhin som är iordhenue älskare sundirbrytas, thy at krppins sunderbrytz mz dödhenom ok siälin mz pinom MP 1: 14. - Jfr bryta sunder.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syndir-.
  • sönder- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ:ᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back