Svara

Old Swedish Dictionary - svara

Meaning of Old Swedish word "svara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svara
skapt, häftigt. eskillus straffade oss ganske swåre RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 279. - svåra, svårligen. häftigt, högeligen. meg grwffuade i mitt hierta swårer RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 285. " swenske män han swåra mis worde" ib 3: (sista forts.) 4390. han. .. wart honum swarada wreder Lg 3: 344. " tha wart procopius swaara bedröuidh ib. - Jfr fulsvara. "

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • swaara.
  • swåra.
  • swåre )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back