Svara

Old Swedish Dictionary - svara

Meaning of Old Swedish word "svara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svara Old Swedish word can mean:

svara
L.
svara
1) svara witnadhe erik. .. oc pedar. .. at magnvs dvs saghde. .. at her kommber fogten aff kötholman ta swarda withnen hwad manne er thet ta swardhe magnvs thet er en dandman STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 8 (1452). tw swarar swa illa minne modhir tw motte väl swigha henne eth ordh ellir tw ib 270 (1467).
svara
2) svara på ett käromål, svara inför rätta. min herre. .. loth STempna mic til arbogha for hans radh. .. at suara her ture thär til rettha ArfSTv 28 (1461). ath han skulde for:ne jenis nielsson swara til retto om iiij (4) tunnar lagx STb 1: 188 (1478).. .. beplichtade thöm fore rettin ath swara mehd theris arffua allom athalarom STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 197 (1491). svara (för), ansvara (för), STånda ansvar (för), STå i ansvar (för). hon skal allom gällom swara ok betala STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 55 (1456). " peder slatte skal swara til all gield som ther kunne kreffuis eller finnes" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 96 (1487). ib 140 (1489). skeer kirkione nogher skadhi for hanss eigno (ɔ klockarens) eller hans drengess forsumilse tha bör hanom thär til swara ÅK 57. karin skinneres, her anders olsson svarer for henne (i fråga om skatten) STock Skb 94 (1518-19). swaren tha j til allan skadhan wj här fangom oc hallen skipith skadha löSTh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 32. - svara för, vara ansvarig för. thän som mera taghir han hawir af mero swara Hel män 230.
svara
4) fullgöra avsvarsskyldighet mot el. inför (ngn), redovisa för (ngn). jec är inthit pliktogh til at swara her twre turesson til thän vpbyrdh ArfSTv 16 (1461).. . forbiwda karl guldsmith, som j samma hwss sitther, nakrom ath swara vtan forscriffne erich joansson til lhwsalönen STb 2: 204 (1487). tha äre the oc plictoge at swara tiil all rekinskap barnomen eller theris retta molmsmen nar the eskia STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 235 (1493).
svara
5) göra invändning (mot), sälla sig (emot). at thu maghe kwnna aff gudz nadh swara allom freSTilsomSpV 454. - sätta sig till motvärn, bjuda motSTånd. offta hendher ath. .. thin spetz brytz mith j oc ther jngen swara STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 155. 6) besvara, gå till mötes. at allom thinom wilia oc aSTundom wil iac gärna swara Hel män 171. 7) svara emot, gå upp emot. - motsvara, bilda motsvarighet, passa (till lngt). sidhan göris try holl pa bordith swa ath the swara räth affwer the skifwona ath radh. .. the andro tw holen. .. swa ath teh swara räth affwer skiffwonnas ägh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 507. " swa at bredden aff the (ɔ: ett lerkärl) swara jämp mädh hoteno" ib 562. - åSTadkomma motsvarighet till. swara thy til tölghin SToran kärlek, älska thän tik älska (responde itaque tantæ diectioni diectione) SpV 178. ib 544. - motsvara kraven på (ngn), hållas för, räknas som. om han wille sware foe en dandesuen och site til bordz medh dandesuena, tha wille han betale her philpus sine vthlagde penigna STb 3: 154 (1494). - Jfr for-, til-svara.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -er Stock Skb 94 (1518-19). imperat. swara SpV 178.
  • swardhe ATb 1: 8 (1452). pl. 3 pers. swarda ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back