Svara

Old Swedish Dictionary - svara

Meaning of Old Swedish word "svara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svara Old Swedish word can mean:

svara
L.
svara
1) svara. " ängellen SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suarþe hänne min fru: alle apoSToli coma en dgh tel þin" Bu 13. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 187. " swara mik til thz iak aff tik wil spöria" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su 105. ib 106. " drotzin swaradhe honom ther til SOm jach tik thz sighia vil" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4652. Budit swardhe hanom swa ib 2545. " hon SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suradhe til (ad) chriSTi mandom SOm ginSTan syntis äptir feSTilsen o herra jheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su criSTe jak thakka thik for al thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 119. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 171. " diäfwllin SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suaradhe thunkt är thz at tala hwar thän SOm tla är allom othäkkir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 120. ST 28, 29. " hertoghern swarade a tessa leedh. .. jak weyt wäl ath jak er ider broder" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 760. " bernardus swarade ther hafua warit fulaSTan röfuara" STenianus. Se Lg.">Bil 784. " tha swarade hon. .. söth ordh aff rödhum mwnne" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 376. ib 2: 2548. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suara tel (på) cloka pröuelse Bu 144. - svara på, besvara (ett argument). nw wardhom wi skiällika swara skälom, loc til thz förSTa, swa SOm för war saght. .. til annath swarom wi swa MB 1: 61. - svara (för), uppträda till försvar för el. bekännelse af. war swa skipath i the hälghe kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio förST, at ängin skulle swara oppenbarlika fore trona, för än han ware färm der sidhan skulle hwar man framganga til antzwara, oc biwdha sik diärflika til dödh fore the hälgho tro skuld MB 1: 505: jfr 2.
svara
2) svara på ett käromål, svara inför rätta. radhe halfue nempd huar thera SOm a käre ok swara scal MEG (red. A) 54. ib (red. B) 58. þän SOm kyärä hawer. oc þän SOm STämþer varþer honum at SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suara SD 5: 638 (1347). " thz han icke vilde swara huSTrv aSTa til rätte" BtFH 1: 171 (1506). ath jagh skal kome til then herre dagh oc sware huSTrv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgittä pa areSTadh FM 649 (151). jagh haffuer huSTrv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte inttet swara ib. ath te fdorloffwara. .. skulle noghet swara mik til thet lyffte BSH 5: 379 (1509). " hanum swaris hwarte mädh laghum eller pänningum (d. v. s. man är hvaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen skyldig att med ed fria sig från af honum framSTälldt käromål el. att erlägga böter)" SD 4: 466 (1335. nyare afskr.). ib 5: 377 (144, nyare afskr.). han skal sköt koma för guz dom: ok ther swara sakum (de his omniBus in ejus julicio respeonSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Surus) STenianus. Se Lg.">Bil 212. vthan the seen wider nampn til tingz STämpde, sakum eller kärom att swara SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 31 (1380). tha wräkte paulus sina hand ok swaradhe mz skälom mot allom them thingom SOm iudhane hafdho owir han kärt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 172. " var härra baþ mannen svara tel skälen" Bu 20. ib 21. " sagþe sik vilia SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suara firi han" ib 20. mz godhum lhugh scal iak swara for mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 170. wi ärom her insatte. .. at swara fore thz silff SOm wi funnom i waarom säkkiom MB 1: 245. - svara (för), ansvara (för), STånda ansvar (för), STå i ansvar (för). fore hänna väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK vil iak ey swara Iv 3325. swara för hans ingangh gerd ok skoth SGG 128. til thera bruth sculo the sielffue swara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4733. sware han sielffuer til schaden SO 195. ib 122, 198, 292. hvilken SOm geser Budit hauer gör geSTin omack sware verdhin ok böte fore geSTn äpter thry at bruthen äro lib 112. - svara för, vara ansvarig för. thw scalt siälfwir swara hswat thw tala STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 245. - STå till svars för,försvara. jlla måtte the thz swara ath the togho syn herre ey bätre wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5627. 3) svara (för), föreSTå. marsken skulde for rikit swara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6389. ib 3: (siSTa forts.) 58123. otte krwmpe monde öffeeSTe höffwisman wara och skulle till all ärende swara ib 6098. hans biscopir. .. andhuardadhe hanom swara til ärandä STenianus. Se Lg.">Bil 471. ST 97. - svara för, förvalta. wil tw godher scriffware wara ok thit eMBit mz ärom swara MD (S) 292.
svara
4) fullgöra ansvarsskyldighet mot el. inför (ngn), redovisa för (ngn). byuþum vi. .. varom foghata. .. at han. .. ängum manni i världinni swari äller rät gyori af þesSOm varom jngiäldum vtan varom exequtoriBus SD 5: 567 (1346). - STå (ngn) till svars med afs. på allmänna utskylders betalande, inbetala utskylder åt (ngn)? hörsamma? the sculle erik alle sware oc om krononne skat lydoge ware STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3494. the villo aldrey marsken swara och ey mere honom lydoghe wara ib 4712. " at the skolo drotzSTen lydoge wara ok engom androm höra eller swara" ib 5140. " deltaga i utbetalningen af, lemna bidrag (till en utskyld). ath nagre gode menss landSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bor forBudith är ath SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suare till saadane hielp" BSH 5: 290 (1508). 5) göra invändning (mot). sätta sig (emot). her gren forböd alla ther mot swara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7813. 6) besvara, gå till mötes, genom sitt handlinSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsätt visa sin eSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänsla för (ngt). jek. .. söke mz minne nadh vm the funnis nakre hulke SOm vilden SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suara (respondere) mine nadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortuändande sin STandilse och vilia fran illo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 7. swa. .. SOm iak. .. wille. .. ensanmom thinom kärleke swara oc athergäldh bewisa SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su 20. at jak. . nakraledis matte swra ti thin omälelika kärlek ib 275. 7) svara emot, gå upp emot. mäden tith lif kan hugen EGh SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Suara thaa sigh mik haa thw monde wara MD (S) 205. - motsvara, STenianus. Se Lg.">Bilda motsvarighet till. waro dödisle swaradho skyrdha skirsl i gaMBlo laghomen MB 1: 505. wars herra likame SOm wighis i mäsSOnne swarar pascha laMBith ib. the hälgho kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio scriptanaall swaradho alla thera skirslor ib. hafdho the änkte sacramentum, SOm swaradho (för -e) kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionna, färmilSOm ib. ib 492, 506. - åSTadkomma motsvarighet till. swa math thu tik widherlika oc swara i nakre matto minom fothom oc benom, SOm thröttos oc samman nögldos oppa korseno (violentie et lassitudini, quam crura patiebantur, respondebis) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BerSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GStröm. 1868--70.">Su 50.
Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -aþe.
  • swardhe ST 29 ; RK 2: 2545, 2548.
  • svara til ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back