Syrghia

Old Swedish Dictionary - syrghia

Meaning of Old Swedish word "syrghia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

syrghia Old Swedish word can mean:

syrghia
1) sörja, bedröfvas. sanctus georgius sa þät ok sörghþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 493. ib 495. " lviþ moþor döþ gat iak faST grater: Sukat ok syRKt ok illa latet" ib 74. " hanom syntes sik (ganga) syrghande fran domenom" ib 20. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 27. ST 458. Su 159. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 218. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 205. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 78. " wardh hon mykyt syiande" ST 403. " hulkin som syrgdhe oc grät ä thäs meer at riddarin badh hona wara gladha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 67. han sprodhe hwi hon swa sörgdhe ib. ey är thz vndir aST iak sörghe ib. han. .. sörgdhe sarlica ib 299. " saara syrgher the iomfrugha" STephens. 1849.">Iv 3791. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 944. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 19. - med prep. mykyt sörgdhe hon af thinom dödh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 225. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra minszt syrghia the aff andra manna syndom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 27. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh sokka oc söria för sina oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wärldenna syndher STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 19. " gudz man sörgdhe ther mykyt vm" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 348. " mykit sörghia vm han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 299. " syrgdhe sanctus iohannes ewangeliSTa mykith äptir henne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 43. thärna säthir hand vndhir kyn ok sörghir äpte graskin (d. v. s. öfver saknaden af gråskinn, öfver att icke ha fint pelsveRK) GO 332. - med sats inledd af at. kunugen. .. sörghþe. at han gat eigh frälsat sina dottor fra döp STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 491. - sörja, sörja öfver. med ack. dyocleianus. .. syrghþe sin scaþa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 524. nero syrghde dyghirt hans dödh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 124. sörgh thz at mins sons vini ära faa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 280. 2) känna smärta af, lida af. om öghonen ällar föthrena wardha förlame hwat ey wngeller lthz oc sörghe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher kroppen STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 99. 3) väcka sorg. hwat äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thesse thingh vtan swa som rägn framgangande af skymen smittande hughin j thankans aSTundan. .. ok sörghiande (pertubans) j samansankada thinga miSTlom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 278. - väcka sorg el. smärta hos. smärta. meer dröuir mik nu ok sörghir (angit) at jak hawir syndat mot gudhi än mins kötz väRKir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 445.
syrghia
4) sörja (för), draga försorg (om), hafva vård om. try konga riike hade iag före sörgia RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 257. 5) besörja, STälla om, anskaffa. tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al swensens fadher gipta sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alugh mö oc sörghia henna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhnadh (providebit puellæ nuptias et veSTimenta) MB 1: 335. - besörja, förskaffa. anskaffa (ngt) åt (ngn), sörghia konunGOm koST MB 1: 266. Jfr be-, sam-, um-syrghia (-sörghia) samt osyrghiande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • syrgha: -ande Bu 20.
 • syria ST 485: -ande ib 403 ; Ber 205.
 • sörghia.
 • söria LfK 19 ;
 • -ande Su 159 ;
 • -andhe LfK 78 ; Lg 218.
 • sörya PM 19.
 • syrgher Iv 3791.
 • sörghir GO 332.
 • sörgher Al 944.
 • sörghe KL 67, 209 ; LfK 99. impf. syrghþe. syrghde. syrgdhe. sörghþe- sörgdhe. part. pret. n. syrkt Bu 74 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᚱᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back