Sysla

Old Swedish Dictionary - sysla

Meaning of Old Swedish word "sysla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sysla Old Swedish word can mean:

sysla
L.
sysla
1) syssla, göromål, bestyr. - sysselsättning, yrke, verksamhet. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 985. - befattning, befogenhet el. lanledning att befatta sig (med). thy haffuer jak mädh honom jnkte göra ok inhga sysla MP 4: 57. - Jfr hem-, hvike-sysla. 2) distrikt inom vilket ngn utövar sin befattning. Jfr Sdw 2: 1311.
sysla
den som förvaltar en enskild persons egendom, förvaltare, inspektor. thet han war hwstrv seghredha syslamand Trolles Jb Bil 258 (1501). RP 1: 95 (1357). " thät war en riker man som hafde en sysleman ower sit godz ok sina landbo" MP 4: 153. ib. - den som har i uppdrag att besörja de ekonomiska angelägenheterna för kyrka, klsoter el. annan stiftelse. olaff jonsson, sysloman j risaberghom NMU 1: 134 (1470). " magnis olsson sislaman aath sancta clara" SJ 2: 33 (1477). " her eric andree sisleman i skog ib 77 (1482). "ÅK 63. " thtä war en riker man som het teophilus ens biscops sysla man ower alt llhans godz" MP 4: 106. 2) ombudsman, ämbetsman. wi albrict. .. sändom allom waarom. .. syslomannom oc länsmannom. .. nadh oc helso mädh gudh FMU 1: 360 (1376).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • syslo man
  • *syslomanz dränger
  • sislamans- )
  • syslomanz gardher , m. (klosters) sysslomansgård. elden war löss j sancta clara. .. och brende aff allen syslomans garden STb 5: 59 (1515).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back