Sysla

Old Swedish Dictionary - sysla

Meaning of Old Swedish word "sysla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sysla Old Swedish word can mean:

sysla
L.
sysla
1) syssla, göråmål, beSTyr. " ä huar han Var älla i huat syslo han Var" Bu 7. " ey forlät han. .. cloSTirs syslo (officii monaSTerii)" STenianus. Se Lg.">Bil 627. jeronimus fik thy (lejonet) syslo at göma cloSTirs asna ib. jeronimus. .. bödh leone alla asnans syslor ib. atte hon forlata alla vmsorgh oc yttra syslomar Bo 180. Ber 26. tå huatna gör sina syslo (quando unum organum ordinatur ad unum opus) STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 54 (138, 59). är. .. tungan skapat til tuäggia syslo (in duo opera naturÄ) ib 55 (138, 59). " huar som takr til at göra tuå syslor i sändr, han fulkomna hurgha tera wäl ib (139, 59). - (?) giärna Vare iak nu fräls af lyþno þässe syslo" Bu 141. - ärende. prädicaren böþ hanom. .. sit namp, ok sina syslo sighia Bu 8. - befattning, befogenhet el. anledning att befatta sig (med). at vänia oa i thy ther vi hafwom änga syslo mz Bo 121. hwat syslo (quid agit) hafwer gift qwinna mz gudhelike iomfru. .. hwat hafwär the qwinna som man älska syslo mz the som gudh älska Ber 158. - befattning, kall, ySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe. hwath är thiin sysla (hVat manna ertu) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 330. - befattning, tjenST, ämbete, syssla. faam wy honom wara syslo (uppdraget att Vara vår drots) i hender STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2014. the är. .. kununx hedhr ok ära haua vitra ok rötna syslomän i huarre syslo STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " thes optaree iak syslomannom skipte, ty mera skadha haner iak ther af, ok så huarin sysla" ib (107, 44). tå han förSTår at han skilias (för skal skilias) widh nokra syslo ib. alt. .. thet syslonne åfåt är ib (107, 45). ib 64 (158, 70). - uppdrag, funktion. han. .. sagþe sik lata nöghia at þöm syslom ok skipilsom. han förra hafþe Bu 28. - Jfr Boskaps sysla. 2) diSTrikt inom hvilket ngn utöfVar sin befattning. i ortnamn. i nessysslo i vermaland STuffe, Skand. und. unionSTiden, 2 uppl., s. 150 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1367). i weSTer syslo i wermeland STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 59 (1453, samt. afskr.).
sysla
1) syssloman, omBudsman, förValtare, den som har i uppdrag att sköta en annans ekonomiska angelägenheter. skal han. .. läggia aff sino hiärta alla giri ok haui thässe värlizlico thingin sik lät sua som godhir sysl9 man (homo dispentator Bonus) görande rekinskap sinom herra Bir 3: 45- särsk. den som förValtar en enskild persons egendom, förValtare, inspektor. þet scall min sisloman wtfa hwart aar vm julä timä SD 5: 160 (1345, utfärdadt af Uplandslagmannen Israel Birgersson). herra knutz Boosson riddara sysloman ib 36 (1401). hans swära, husfru raghnilla, sysloman ib 36 (1401). bidher jak. .. sig-. waldh min sysloman i ekby ib 370 (1404, utfärdadt af Laurens Petersson i RandaSTa). " thän rike herran kraffdhe räkinskap aff sinom syslomanne" JP 2: den som har i uppdrag att besörja de ekonomiska angelägenheterna för kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, kloSTer el. annan STiftelse; syssloman. STuffe, Skand. und. unionSTiden, 2 uppl., s. 299 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1388). hära pädhare henrikxsson aff munkathorp, canoke ok syslomanne domkiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne i väSTaaraos SD NS 1: 29 (1401). ib 95 (1402) , 210 (1403), 211 (1403), 370 (1404). syslomän i helghanzhws i weSTraarus ib 243 (1403). " hinza maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKman präSTir oc barnanna sysloman iuir skäningis spital STyffe, Skand. und. unionSTiden, 2 uppl., s. 197 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1381). syslemannen j sielagaardenom" BYH 1: 287 (1512). han wari. .. almennelichin, cloSTirsins sysloman ofuir alt cloSTirsins gooz VKR 30. sculu the (ɔ: alle brödhir oc cloSTirsins thiänara) j allom STykkiom oc allom STadhum STanda syslomannenom trolicha när ib. lb 29, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 82. en STafge hurw watzSTena cloSTirs sysloman oc gaardz mäSTaren oc all hionen vtan fore cloSTrit skulu sik haffwa oc STyra i sinom ämbitom oc ärffwodhe Bir 5: 109 ib 24, 110, 111 o. s. v. FH 2: 122 (1440) , 6: 59 (1469). forbiudhum wi allom thöm aa thässom fornämda gozom byggia älla Boa at the nokrom afgäld älla lydhno gören vtan thänna fornämpda kloSTrom (VadSTena och Vreta kloSTer) ok thera syslamannom BYH 1: 185 (1380). syslä mand (cellerarius) vti nydale cloSTher SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). herra benct, som cxloSTerns (RiseBerga kloSTers) sysloman är ib NS 1: 539 (1406).
sysla
2) omBudsman, ämbetsman. STyffe, Skand. und. unionSTiden, 2 uppl., s. 311 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. lfr. 1363). thet är. .. kunnux hedhr ok ära haua vitra ok rönta syslomän i huarre syslo STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " skipta vm syslomannom sinom" ib (107, 44). " thes optare iak syslomanom skipte, ty mera skadha hauer iak ther af, ok så huarin sysla ib. kunungur skal. .. skipa i allom landom ok köpSTadhom sins rikes. .. rätwisa syslo män iwi goz ok ingiäld hans, the hånom sen wisse ok ltrone, göma gods hans ok kunnunlikan rät, ok alt thz hans land skulda" ib 66 (163, 72). hawer han(Gud) satt ok skipat sina sijslomän iwi alla wärildenna ib 63 (158, 70). kunung är gudz sysloman (miniSTer) i tässe wäruld. alt wald är af gudhi siälvom, ok ty äru konunga gudz syslomän, at the STyra ok rådha hans folk ib 64 (159, 70). ib 14 (33, 15).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • syssla.
  • sytzla L.)
  • syslo man
  • sislo-.
  • sisjlo-. sysla-. sisla- SD NS 1: 370 (1409). syslä., sytzläFH 6: 59 (1469). sysle-),
  • syslomanz döme ,
  • syslomanz hionagardher
  • syslo time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back