Sysla

Old Swedish Dictionary - sysla

Meaning of Old Swedish word "sysla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sysla
) uträtta, förrätta. at siälin formatte ey sysla sina natwrlika gerninga mz tholkom likama MB 1: 79. ib 43. - uträtta, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTälla, beSTyra. at iak skulle thz ärinde trolika sysla MB 1: 205. ib 476. Bo 4. ST 509. " han sagdhe ysaac hwath han hafdhe syST" MB 1: 206. " han hafuer syST thz ij badhin" STephens. 1849.">Iv 1346. the sySTo ther ok annat slikt som rikenom war torfftelikt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4258. berätto honom. .. hwat the hafdho syST oc ändat ST 304. en. .. sagde sik Alt thz hafua syST j thrätighi daghum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 725. annar sagdhe. .. sik thz hafua syST j xx daghum ib. sagdhe han hafua mera. .. syslat än Alla the andre STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 725. - uträtta, åSTadkomma, bringa till STånd, uppnå. ariani. .. sySTo enkte ma thrighia dagha faSTo STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 602. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3256. diäfwllin. .. saghdhe sik enkte hafwa syST ST 92. - syssla, beSTälla, göa. the haffdo yffrit at sysla tha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4264. hwat hafwom wi sysla ij india Al 4167. " hwat hafuen j mz os sysla" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 238. han swaradhe. .. sik hafua warit en forbannadan röfuara ok änkte hafua sysla mz martiribus ib 631. - STälla, rangera? then res fik tha illä syST (illa STäldt för sig?) STephens. 1849.">Iv 3189. 2) förskaffa. ey gita the (ɔ: lagh).. . syslath hughenom fulkomin fridh MB 1: 440.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syuste: -to Bil 602 ; RK 1: 3256, 4258.
  • syslat Lg 725.
  • syslath MB 1: 440 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back