Systir

Old Swedish Dictionary - systir

Meaning of Old Swedish word "systir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

systir Old Swedish word can mean:

systir
L.
systir
1) syster. i egentl. mening. þet iak hafir gyoth eeth skiptte mädh. .. minne käro systor SD 6: 288 (1351). var magher. .. sum vara sistur ägher RP 1: 64 (1354).. .. köpt. .. aff gyurdhe j stenrydhi ok hans systor älinne SD 8: 46 (1361). " at iak ok mina söster ok mine magh wi kiffwm. . vm thet gotz" SD NS 3: 62 (1420). biörn olsson. .. haffuandes andra systern gertrwdh honninghxbergx dotter SJ 2: 118 (1488). " jnga likamlica samborna systa kunde mera älskas j alla handa matto" MP 4: 71. - bildl. moth räthwisonen och hänna systrom JMPs 54. 2) syster i andlig el. oegentl. mening. - klostersyster, nunna. Jfr SDw 2: 1311. systri greta, abbatissa i risaberghum NMU 1: 65 (1378). " j them husomen skulu syster ok klærka tala mällan thz them wardhar Hollman" Bir Extr 233. abbatissan söster och brödher i wadzstena kloster Fyra handl rör Vkl 283 (1440). Abbedval i Vkl 75, 76, 77, 78 o.s.v. FMU 4: 219 (1463). Hel män 214. NMU 1: 157 (1508). - Jfr gärningis- (SDw 2: 1231), half-, konvents-, källara-, modhor-, mädh-, sam-, stekarahus-, stiup-, trägards- (SDw 2. 677), visthus- (SDw 2: 998), vär-, ämbitis- (SDw 2: 1109) systir.
systir
1) systersöner, söner av (ngns) syster el. systrar. tesse epter:ne som är hustrv ingeborgx, framlidne hustrv katerine siister, eric nielsson i norbij, peder nielson j norbij, lasse nielsson ibidem hennes sistere soner, vederkendes. .. Stb 5: 207 (1519).
systir
2) kusiner som är söner av systrar. consobrini. .. systra syni ok brödra syni GU C 20 s. 141.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • syster NMU 1: 1000 (1420)
 • systern SJ 2: 118 (1488).
 • systen MP 4: 71.
 • systran STb 3: 15 (1492). ack. sistur RP 1: 64 (1354).
 • systor SD 6: 288 (1351) , 8: 46 (1361); Abbedval i Vkl 78.
 • syster NMU 1: 100 (1420).
 • med art. süsterynna KTb 26 (1412).
 • systor KTb 25 (1412) ; Abbedval i Vkl 78. systör ib 85.
 • syströr FMU 4: 219 (1463).
 • systra Abbedval i Vkl 77 ; MP 4: 71 ; Prosadikter (Sju vise m C) 243.
 • söster SD NS 3: 612 (14230); Fyra handl rör Vkl 283 (1440). söstre KTb 92 (1475). med art. systerna KTb 25 (1512). systrana Abbedval i Vkl 76, 82. lsystrena Hollman Bir Extr 233. dat. systrom JMPs 54. med art. systromen Abbedval i Vkl 81, 86. gen. systra Abbedval i Vkl 83. med art. systranna ib 81. Jfr Sdw 2: 1311),
 • systor barn (systher-),
 • systor del
 • syster-.
 • söstir-.
 • -deel.
 • -dell )
 • systor dottir (sister dotter HLg 1: 69 (1465). sösterdotter Arfstv 87 (1451).
 • söster dotther Troj 60.
 • systerdotter SD 8: 24 (1361). syster dottor KTb 88 (1446).
 • systhir dötthre Arfstv 34 (1461).
 • systerdöttrer STb 4: 53 (1505)),
 • *systordottor son
 • -dotter- )
 • systor son (systirsön Hel män 213, 217.
 • sästerson GU C 20 s. 350.
 • sästersöner SJ 2: 260 (1494)),
 • systra barn ,
 • *systra delar
 • söstra- )
 • systra dötter (-dottre STb 3: 248 (1495).
 • -dottra SJ 2: 281 (1495)),
 • systra kloster (söstra- KTb 89 (1474) ),
 • *systra lutir
 • systre lyther Svartb 336 (1432). " systra litha ib. dat. systra lythum ib),
 • systra synir (sistere soner Stb 5: 207 (1519)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛋᛏᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Fyra handl rör Vkl
Fyra handlingar rörande Vadstena klosters privilegier (1440 och 1458), abbedissans årliga redovisning och klosterfolkets tarf af kost och föda. I Småst på Fsv.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back