Systkin

Old Swedish Dictionary - systkin

Meaning of Old Swedish word "systkin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

systkin Old Swedish word can mean:

systkin
L.
systkin
1) syskon i egentl. mening. jac oc myn siskian saman komom Svartb 208 (1396). thenne for:de godz oc peninga haffwom wi. .. wnth warum syzkiom oc thera barnom ib 375 (1439). " pa sine kere sözskons wegna" SJ 2: 104 (1487).
systkin
2) syskon i andlig el. oegentl. mening. kära modher abbatissa oc all älskelighen syskan j gwdy PMBref 303 (1510). - Jfr samsyskin.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • syskan PMBref 303 (1510)
  • siskian Svartb 208 (1396). sytzkon ib 384 (1441). syszkon SJ 2: l202 (1492). syskon MP 4: 123.
  • syskom Stb 4 15 (1504) , 116 (1506). pl. dat. syzkiom Svartb 375 (1439).
  • säzskons SJ 2: 104 (1487) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛦᛋᛏᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back