Tal

Old Swedish Dictionary - tal

Meaning of Old Swedish word "tal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tal Old Swedish word can mean:

tal
L.
tal
1) räkning. " ther flughu formaghe fughla om kring flere än iak kan a tAl (förmår räkna)" Al 999. " a thz silff oc gull kan ängin tAll" ib 2985. " oppa theem weet iak enkte tAl" ST 419. ther war enkte tAl oppa ib 420. ib 422. " paa häSTa och slädha war inthe tAll RK 3: 1759. fatabrws möör oc thiäniSTa pikor war enkte tAl" ST 422. i 421. min skadhi är for vtan tAl Al 3476. MD (S) 306. räkning, sätt att räkna. xvj maRK redhä päninga, swenST tAl SD NS 1: 154 (1402). ib 161 (1402) o. s. v. sivtighi maRK refliST tAll FH 2: 54 (1421, nyare afskr.).
tal
2) antAl, viss mängd. þe varo at tAli þry þvsand ok tu hundraþ ok fämtighi Lg.">Bu 178. Lg 35. hörde iak thera tAll som vpscriffne waro. .. exliiij tusandh MB 2: 343. " räkne. .. thz sama tighel STena tAll som för" ib 1: 288. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 117. " sit bod han tha om riket sende at Alle the sit frelse kände oc taAl köpmän aff huar STadh bergxmän oc bönder teslikis badh pa en dag möte vid landamäre" RK 2: 8557. wore borgameSTerne. .. swa offuer eenss met meg, at the wiilde göre eth tAll folk vtaff STaden, oc jac sende vtaff slottet xx karlla FM 534 (1511). HSH 20: 141 (1507). - antAl, hop, skara. vi veliom þik ii guþa tAl taka Lg.">Bu 62. ib 150. " thu. .. äST komin j tAl ok kompanskap mz diäflomen" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 124. " for syndoghom mannom j hulkra tAli ok wärdzskapi iak är" ib 374. " judas var vndantakin ok vtelyktir. .. aff häLghra apoSTla tAli ib 3: 250. "
tal
3) uppräkning, angifvande, nämnande? intAlan? tha leeth konungh criSTiern gripa äpter byscops tAll saa manga han hadhe miSThänkte i wAll RK 3: 689.
tal
4) tAl, samtAl. " haffde han. . .warit til taAls mz tässe gudz tiäänirsko" Lg 3: 407. " jach waar thesse wärdoghe fäder, erlighä herrer och godhä män. .. til ordhä och thAlas om rikesins oc thenne landzändis wordhendä ärendä" FM 208 (1504). " kome til orde och tAl medh eder" ib 415 (1509). BSH 5: 107 (1506). - förhandling. jak närSTad och öffwer war vppa eeth medel och tAl mz tesse. .. dande men DD 3: 223 (1486).
tal
5) 3.
tal
6) beskyllning. "döMDes anders STaffanson. .. ffri for then tAl som hans olefsson. .. lade honom til" BtFH 1: 238 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tall.
  • taal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back