Tala

Old Swedish Dictionary - tala

Meaning of Old Swedish word "tala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tala Old Swedish word can mean:

tala
L.
tala
1) uppräkna; omtAla, förtälja, Berätta. ciprianus. .. tAladhe til biscopin All sin tilfälle (narrans. .. quæ sibi acciderant) Bil 448. " tAla nw prestane ey min iärtekne (non loquntur miraBilia mea)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 159. at thw skällica skulle tAla thina siäl oc thins licamma thorfwe ok nytto ib 2: 274. " hwat ey moghom vi at tAla (loqui) hwat SOm vi saghiom ok hördhom" KL 138.
tala
2) uttAla, säga. " haffwir jak wini gynom hwilka jak maghe tAla (loqui) min wilia" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 116.
tala
3) tAla, yttra, säga. " sum slikt tAlar a mot riddärä" SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). sua at hon ägte orþ viþ folk tAlaþe Bu 5. " hon. .. tAleþe diärf orþ" ib 25. " tAlaþo manggen häGOma" ib 22. " the vsla quinnan. .. tAladhe till guz likama smälikin oc hardh ordh oc auitilse" KL 14. " medhan han tAladhe tholik thing" ib 43. " han tAladhe til thera ebrezst maAl" ib 167. maria tAlar tel ängelen: iak beþes aff minom syni tua böne Bu 13. ib 28, 144. drogh modherin (för drogh modherin andan?) SOm hon ware af sömpne väct ok tAladhe. maria magdAlena mykit estu när gudhi wärdh Bil 270. - tAla, rikta ord el. sitt tAl (till). badh paulus til höfdhinghan at han matte faa tAla til folkit KL 167. " tAlar han tel hänna. ok biþar hana skyt sitia a häst" Bu 19. " jak hafuir tAla til thin" Bil 264. " tAla lthu til os a gudz weyna" MB 1: 334. " än waar herra tAlar siälwer til os ib. christus tAldhe til sina brudh (loquebatur ad sponsam) sighiande" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 455. " gwz SOn tAldhe brudhinne (loquebatur sponsæ) sighiande" ib 456. - tAla, yttra sig. tAla illa GO 551. " ther ee tAlär illa a manz bak" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 74. " tAlin the quinno ey illa op a" Fl 1595. " konungh karl tAlar kerligha och wäll" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1266. " huru höuisKLica hon saa nidhir mz öghomen. vidhir at hon tAladhe" Bo 2. - tAla, orda, yttra sig (om). viliom vi skriua af Allom hälghom appostolis. för än vi tAlum af Flerom pauom Bu 130. " þe tAlaþo vm þik Aldra värst" Bu 77. " thätta äruodhit SOm vi nw vm tAlom" Bo 22. - tAla, samtAla. manghe vngge muncka. .. stoþo arla vi firi sin regholo tima at tAla Bu 22. " the tAlado opta saman hemelica" Bil 869. " nw ysaac widh sina fästemö" MB 1: 206. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3638, 2: 1625. Ber 278. the. .. tAla vidhir Varafrw Bo 2. " huru blygh hon är at tAla mz swa storom herrom" ib. " then tidh the swa lioFlica tAladho sina mällan" ib 229. " maghin j tAla höffwidzskom ordhom inbyrdhis" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119. - tAla, uttAla ord. riddaren. .. gat ägte tAlat for vndar ok räzl Bu 19. Bil 869. " hon gath ey redhelika tAlat" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv. " them SOm j söpne tAlar" LB 2: 48.
tala
4) med sitt tAl el. i sina ord göra angrepp (på). the tAla Allä a lexanders hedher Al 1653. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (ALBr) s. 211. Va 32.
tala
5) föra tAlan, anställa åtAl (mot el. fölr). hvilken j eMBetet thAlar pa seeth ok böth saack SO 117.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -at) ,
  • föra talan
  • tala a , väcka el. inlåta sig i tvist. iak vil hänne hiälpa hwath iak ma fore hwar thän man ther talar a Iv 4028. Jfr atala.
  • tala af ,
  • tala fram , uttala, utsäga. skulom wi första hawa wilia at wisa androm manne waar hugh, oc sidhan tala han fram mz mwnne MB 1: 56. Jfr framtala.
  • talas mällom ,
  • tala til , vacka el. föra talan mot (ngn), anklaga (ngn) för (ngt). är her naghan man jnne ther mich haffuer til at tala RK 2: 4796. - med dat. hwadh then ena pa thöm andhra skada kan tha thala huar androm til med rettha i stempnan SO 112. om nagar vtan ämbethet haffwer nagrom aff brödrom till at thala tha schal honom til segias at han ther komma schal ock thala lhonom til lfore böderschapit ib 201. - Jfr tiltala.
  • tala um ,
  • tala uti , inlägga (sin) ord. haffwer jag talet fast vtj och wille gerne forlike them FM 229 (1505).
  • tala vidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back