Tala

Old Swedish Dictionary - tala

Meaning of Old Swedish word "tala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tala Old Swedish word can mean:

tala
L.
tala
1) tal, yttrande. " MB 1: 334. let ware then thala" RK 2: 3532.
tala
2) tal, samtal. at vare til orde och tale met eder FM 415 (1509). nar wij hade lyktath wår tale RK 3: (sista forts.) 5071.
tala
3) talan (inför domstol). ängin taki annars manz talu till sin, vtan swa sum lagh tilsighä. hwa sum þät gior, böte os XL maRK aat ware ensak SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • taluhus
  • talahws VKR 54),
  • taluman ,
  • talu porter
  • tala- SD NS 2: 126 ; Bir 5: 133. talapoorter.
  • thalapoorther: -poorth FH 6: 109 (1498, afskr.)),
  • taluriver
  • tala- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back