Tapa

Old Swedish Dictionary - tapa

Meaning of Old Swedish word "tapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tapa Old Swedish word can mean:

tapa
L.
tapa
1) förSTöra, fördärva, göra ände på. - part. pret. förtappad. thu armber ok vsal ower alla vsla tappadher ok skilder fran allo godho Prosadikter (Barl) 10. 2) tappa, borttappa, förlora, bliva av med. lySTe nielss beesze myn herres her suantes jnsigelle ogylt, for thy tet är tappat STb 4: 127 (1506). ib 142 (1507). en gulring, som en anner kone hade tappet ib 5: 35 (1515).
tapa
4) förlora, miSTa. " i skulin tappa idher land oc miSTa idher hedher" Prosadikter (Sju vise m) 126. .. . ok tik at finna, oc aldrigh mera fran mic tappa mädh minom syndom SvB 51 (mot s. av 1400-t.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tappa.
  • -ar.
  • -adhe.
  • -adher.
  • tapada MP 5: 105. supin. tappat STb 4: 142 (1507).
  • tappet ib 5: 35 (1515).
  • tappät SD 8: 47 (1361)),
  • tapa bort , 1) borttappa, förlora. jak hawir mit insegle bort tappät SD 8: 47 81361). jomfru maria ok josep the tappada börth wan herra ihesum MP 5: 105. 2) förlora, förspilla. herra gud thu tappade borth w thino rike alla them som skört liffuirne älzska MP 5: 55. ib 216. " han tappade bort sik sielwan" Hel män 226. " tappa ekke bort thin resogha vngdom" Hel män 254. 3) tappa, icke kunna återfinna. tappadho the bort wäghin Hel män 205. - Jfr bort-, for-tapa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back