Tapa

Old Swedish Dictionary - tapa

Meaning of Old Swedish word "tapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tapa Old Swedish word can mean:

tapa
L.
tapa
1) förSTöra, fördärva, göra ände på. - part. pret. förtappad. thu armber ok vsal ower alla vsla tappadher ok skilder fran allo godho Prosadikter (Barl) 10 . 2) tappa, borttappa, förlora, bliva av med. lySTe nielss beesze myn herres her suantes jnsigelle ogylt, for thy tet är tappat STb 4: 127 ( 1506) . ib 142 ( 1507) . en gulring, som en anner kone hade tappet ib 5: 35 ( 1515) .
tapa
4) förlora, miSTa. " i skulin tappa idher land oc miSTa idher hedher " Prosadikter (Sju vise m) 126 . . . . ok tik at finna, oc aldrigh mera fran mic tappa mädh minom syndom SvB 51 (mot s. av 1400-t.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • tappa .
  • -ar .
  • -adhe .
  • -adher .
  • tapada MP 5: 105 . supin. tappat STb 4: 142 ( 1507) .
  • tappet ib 5: 35 ( 1515) .
  • tappät SD 8: 47 (1361)),
  • tapa bort , 1) borttappa, förlora. jak hawir mit insegle bort tappät SD 8: 47 81361). jomfru maria ok josep the tappada börth wan herra ihesum MP 5: 105 . 2) förlora, förspilla. herra gud thu tappade borth w thino rike alla them som skört liffuirne älzska MP 5: 55 . ib 216 . " han tappade bort sik sielwan " Hel män 226 . " tappa ekke bort thin resogha vngdom " Hel män 254 . 3) tappa, icke kunna återfinna. tappadho the bort wäghin Hel män 205. - Jfr bort-, for-tapa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back