Þäs

Old Swedish Dictionary - þäs

Meaning of Old Swedish word "þäs" (or þæs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäs Old Swedish word can mean:

þäs (þæs)
L.
þäs (þæs)
2) dess, deSTo, så mycket. a) framför en koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. som icke efterföljes av ytterligare en jämförelseled med koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. konungin badh giffwa qwinnone tiwghu mark thz hon wille thz thäs hälder göra Prosadikter (Sju vise m) 134. sade her thure til honum at kunnet tyss ythirmere dragha til venskap mellom honum oc mic tha vilde ha fa mic ena läSTh smör renthe ArfSTv 23 (1461). samma dach gaff tess bayske skyppere loff at skyppa hwar thera xx leSTer lax, pa thet at the skole tess heller eth annat aar j gen koma medh bayen STb 3: 257 (1495). - dess, så mycket, i samma mån. framför en koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. och åtföljt av en sats inledd av at. varen thäs lättare vedher them som ingewas at the viSTe ändha oppaadh Saml 6: 175. eldhin wäxir jo thes mer ath widhin bärs til saman STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: l29. swa war thänne thes olikare widh critin man at han ytirlikare thenkte flere fundhir til sin skadha Hel män 227. b) i den ena av två mot varandra svarande jämförelseleder som båda innehålla koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MParativer: a) dess, deSTo. iu. .. thäs, ju. .. dess. iw meer i akten oc görin almennelighit gangn oc nytto än idhert eghit gangn ällir nytto thys mera sculin i witha oc vndirSTa idhra ökilse oc triffnadh i gudhi FOVkl 216. c) i båda de mot varandra svaþäs (ä þäs).. . þäs, ju. .. dess. thäs thättare oc idhkelikare thu äörffuodhar, thes sälikare hwilas jak j tik Mecht 261. " lthy at ä thäs mere jak ökäs at kennä mik sielfuän, theres (för thäs mere?) opfores jak til at kennä myn gud" J Buddes b 159. ok ä thes mere nagher ther älskär annan ther (för thes) mere han ather älskäs aff sielfuom gud ib 175. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 607 (senare avskr.). 4) för det ändamålet? alltså, då? hwath hafwer han thäs talath at han skal thik nakath rädhas Prosadikter (KarlM) 261. ib (KarlM B) 301. KarlM (Ver) 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäs may have also been written as þæs

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • tess STb 3: 257 (1495). thys FOVkl 216.
  • tyss Arfstv 23 (1461) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
KarlM (Ver)
och KarlM (El) Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av D. Kornhall. 1957. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back