Þät

Old Swedish Dictionary - þät

Meaning of Old Swedish word "þät" (or þæt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þät Old Swedish word can mean:

þät (þæt)
L.
þät (þæt)
1) inledande subjekts-, objekts- och appositionssatser: det, att. oss aþiänkiände, þet wi aghum warä wäriände Aldrä änkior Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). sagde. .. oc swor, thet Aldrigh war grindaby kunungz vpsAla ödhe ib NS 2: 227 (1409), gammAl afskr.). finna the thet han rädhes gudh STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (37, 16). " iak kännis thz iak giordhe illa" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 95. " iak sigher thz thu haffwer Alt thz wAlVallius. 1850--54.">Dith thz iak haffwr mik til synda hAlVallius. 1850--54.">Dith ib 97. bedhenVallius. 1850--54.">Dis eder herredöm. .. thet i wille. .. ghöre. .. ad jak mothe nyuthe ok behAldhe thet häredzhöffVallius. 1850--54.">Ding döm här äppter, sSOm jakaff eder häredöm här til haffth" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 211 (1504). " Vakten thz idhir hierta tyngis ey. .. aff ofuiratho oc drykkenscapp" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 20. " thz hopit hafwe twa axla. .. är at mannin hopi Altidh at faa äwärdhelika äro ok vnkoma pinona ok tröSTe a gudz miskund j Alle genwärdho ok hopis bätre thingh" STundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 295. " tha thykte them Allom thz han skulle mariam ägha" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31. " honum syntis thz han STodhe ower nilo STrand" MB 1: 236. " faar han thz spyria. .. thz ij ärin nu swa ängizlik" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 555. thz är sant thz thu skulle lydha mik Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 97. " at þe se Allum mannum kunnukth. .. þet wi hafuum giort et skipte" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 180 (1350). " fore þy þet wi hafum gifit ware sySTor. .. fullan broþurlut" ib. " han fiol j bruth threm sinnom hwar dagh. .. han. .. saghdhe at thz war aff thy, thz sancte gabriel plägadhe tAla mz honom" ST 139. " tholikt är mykith iämSTundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birs nödh thz thu vil skynda til thin dödh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4062. väl är mik the lykka är mik sket thz iak hafuer idher mz ögh[o]n seet Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1196. " theer jak nw hanom then andra wäghin. .. oc thässin är then wäghin, thz han fari til högxSTa biscopin" STundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 113.
þät (þæt)
2) inledande följdsatser, merendels efter ett förEGående sVa: att. þera giri är sua Vallius. 1850--54.">Diup, þät þär ma ingte i grynna STundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 180. " the fatigha ärlända quinna skipadhe swa sina sinna, thz arme ok rike vnte henne väl" Fl 81. the quinna Var räd ok opte swa, thz konungin siälfuer hördhe op a ib 356. " tha giordhe hon swa dygdhelik thz hon siälff afväpnte mik" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 202. " liongn eld oc thordön war swa STaGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK thz ther skAlff badhe skogh oc maGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" Al 10336. " wort han sa wred. thz han sleet sunder jarnkläderna" Vallius. 1850--54.">Di 28. her tordh. .. sköth och STak saa thz blodhen ran GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 72. " han war swa Aldrogher man. .. thet han giordhe tha fult for sin fadher badhe a thinGOm oc STäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 227 (1409, gammAl afskr.). " jac hawer lagt GOz Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDh gudhema kloSTre i weSTergötlande, swa thet jac hawer gifuit for:da kloSTre akathorp" ib 1: 494 (1405). fortörner brodher brodrs geSTh sa thz han Flyr aff enä sethe til annath böthe v maGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK Vax SO 8. Fl 450, 477, 662, 2057. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 375, 517, 551, 777, 1381, 1382, 3804. Al 132. Vallius. 1850--54.">Di 90, 151. " the hafdho til näme mykla nadhe, thz man ey hördhe sighia Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra the barn ther bättre nima ma" Fl 139. " han. .. loth henne. .. j rök vpbinda oc rökte henne thz hon bleff dödh GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1938. han slog konungens sön thz han lag" Vallius. 1850--54.">Di 154. STundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 262. Fl 228, 445. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1183, 3: 3538. Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 222. Va 41. Vallius. 1850--54.">Di 255.
þät (þæt)
3) inledande afsigsatser: att, på det att. Alt thet annor Vallius. 1850--54.">Diwr hawa aff sijn EGhn naturlik skipelse, thär til hauär gudh giwit mannenom siäl ok wit, thet han må sik thet siälwär gera mädh ärwodhe ok handagärning sinne STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 4 (8, 4). hon. .. badh han. .. til sik ga thz hon matte hans tAlan fa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2642. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9196.
þät (þæt)
4) inledande kausAlsatser: efterSOm. naar bröt iak nakath vidh idher thz thu swa illa fore mik bidher Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4048. - derför att, att. we är mik thz iak war skapath Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 100. ib 106. - öfver att. the gladVallius. 1850--54.">Dis thz the finGO thz höra Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 238. - efter þäs med följande koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP.; derför att. ey är kaAlen thäs värre throande thz han rindhir ey vpp i förSTone GO 614.
þät (þæt)
5) med syftning på en förEGående tidsbeteckning: då. hwa ther weet tima eller STund thz dödhin skAl sökia hans hiärta grund han lägger sit hiärta i SOrgh oc thwang Al 8640. - sedan. thz är tolff aar ok än merä thz iak henne sa ok Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fruor Flere Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1210. - SOm; hVarunder. thz nu tio vintre är thz iak Aldre man här sa Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2111. " jach hawer ligat her fangen. .. wäl j xiij aar, thz iach Aldrik wt kom för än nw" Va 32 (kanske att föra till 2).
þät (þæt)
6) inledande knVallius. 1850--54.">DitioAlsatser: om. tha ware iak en sAligh qwinna thz iak thik hwar dagh haffwa matte Al 8539. " vil han ey beredha jnnan daghin tha scAl mins herra äMBetzman. .. latha mätha hans hawor til beredha mz ok thz the eigh til räkkia tha skAl hans GOdz a landeno mäthas ok mz gieldhas" MEG (red. A) 56. SO 203. så vidt. jnthe onth vil jach. .. idher göra thz jac en aff veth Vallius. 1850--54.">Di 252.
þät (þæt)
7) inledande koncessVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivsatser: om ock, om än. thz thu kunne himilin naka. .. thz thu liknadhis Allom gudhum. .. thu skulle tho matelik hafwa thik Al 3561, 3563. " thz iak ware Allene här, jak wilde beSTaa ider Alla saman" Vallius. 1850--54.">Di 11. hz tw atte hAlffua wärildena. tha äSTw All likawell konung sigmunds swen ib 116. ib 136, 180. " jach wil STridha mz söwekin thz han hadhe xx simom (för sinnom) mera folk än jach" ib 277. Al 4406. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 214. Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 238. Vallius. 1850--54.">Di 136, 180. - ehuru, oaktadt. wAldo the konung magnus hertogh eriSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS SOn. .. thz han ekke äldre waar änt ha vpa sith triVallius. 1850--54.">Dia aar GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4506. - (?) hon grät tha thz (i motsats dertill att?) hon förra loo GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4395.
þät (þæt)
8) för att inleda en utropssats: att! oo thz han ey lydde slyka modher radhe GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 176. " awi thz iak war swa illa fortapath" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 93. -för att inleda en önskesats: att! o wärdoghe fadher, thz i mik. .. wnten idher til spöria om nakra pwnctar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 586. ib 600. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr þär til þät.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þät may have also been written as þæt

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back