Þin

Old Swedish Dictionary - þin

Meaning of Old Swedish word "þin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þin
Din. " han (palmqvisten) skal bäras for þinne likbaar" Lg.">Bu 13. " þin käre son biþar þin" ib. " ängen Diäul skal Diruaz tel coma þän tima in öghon" ib. " þins mästara orþ" ib. " blöt mit hiärta mäþ þino bloþe at þänkkia mz þakom þina pino" ib 72. þit lif ib 73. þin pina ib. " þinna pino sara suärþ ib. þinom döþ varkunna" ib 74. " loua þin guþ" ib 165. þu ok þine guþa ib 106. þu ueter. .. gulþlekan heþar þinom afguþpum ok handauärkom ok þinna manna. ok glöme þin sannan guþ ok þin skapara ib 189. " iak lät binda þins broþors guþ" ib 209. " när scal iak þins bruþlöþs hof halda" ib 491. " skipa tin tima tarKLemming. 1844.">Flika" KS 22 (53, !SYNS_DÅLIGT?23). blanda stundom skämtan medh aluore tinne ib 24 (59, 26). þw oc þin man skulin wara heLBrygþo KL 184. " fore thina skuld" KLemming. 1844.">Fl 753. til thinna bön vil iak alder sighia ney ib 940. " wiltw wäll tiänä, tha will jak haffua tin tiäniste Die 103. o dotter hör thins mästara ihesu cristi Lg.">Budhordh oc bögh thins hiärta öra oc tagh gärna thins midha fadhers kännedom" Lgren. 1875.">LfK 169. " ära vari tik min iomFru maria fore at thin som lät thik här nakar aar epte sik vara" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 141. " miin herra ihesus christus. .. ära hawi thiin dyre haals" ib 150. - i förbindelse med en missaktande el. skymfande benämning på en lefvande varelse (el. ngt som tänkes ss lefvande varelse) och i användningen motsvarande andra personens personl. proni sing-: Din. JFr Rydqvist 2: 541 f., 5: 209; Tegnér i Sv. Akademiens Handl. iFrån år 1886 6: 335 f. " gak thu bort thin fula vätär" Iv 1122. gak thu bort thin hemska quinna b 1151. sit nu kwar thin fule skände ib 2042. " thin onde man thu sigh thz mik" Fr 981. " awi awi thiin fwla iordh hwar namp thu swa kynDigh ordh" MD 97. " mintz oppa thiin fwla mwld. .. tha iak wille thik styra oc radha. .. tha lismadhe wärlin fore thik swa miin rahd monde thu all forsma" ib. " minz uppa tith fule fool thu wilde ther ey til giffuä tol" ib 113. " sce thin Frassirska, thu oppfyller tik ganzska mykyt" Lg 3: 401. " hwat will thin skiffting ther görä" Di 88. " mik löster ey längher liffua vtan jach far hempth pa tin ondha hwndh" ib 218. jach formanar tik. then ledhe KLemming. 1844.">Fleen. .. ath thin ledha KLemming. 1844.">Fleen tw skalth bort KLemming. 1844.">Fly i tz bärgh. som ingen boor LB 7: 18. ib 14, 16, 17.
Alternative forms or notes:
 • thiin Bir 4: 148, 150.
 • þin.
 • thiin MB 1: 188, 189 ; Iv 1122 ; MD 97 ; Bir 4: 148, 150 ; Ber 259.
 • dyn Gers Frest 52.
 • thijt Ansg 227.
 • tin Di 103.
 • þins.
 • þinna Bu 73.
 • thinna Fl 940.
 • þins. dyns Gers Frest 52. dat. m. þinom. tynom Gers Ars c 2. f. þinne. n. þino. pl. nom. m. þine. f. tina Bir 4: 143, 144, 151.
 • thiin Iv 1152. ack. m. tyna Gers Ars a 4. f. þina KL 191.
 • thina Gers Ars c 2. thyna Gers Frest 52.
 • dt.
 • þinom.
 • thynom VKR 765.
 • dhinom Ber 259.
 • þinna) , pron. poss.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back