Þorp

Old Swedish Dictionary - þorp

Meaning of Old Swedish word "þorp" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorp Old Swedish word can mean:

þorp
L.
þorp
1) torp; på utmark anlagt nybygge; enstaka gård; gård el. by som uppstått av ett på utmark anlagt nybygge; utbruten by; i allmh. gård el. mindre by. lJfr SDw 2: 1319 och J. Sahlgren, Namn och bygd 11: 69 ff., M. Eriksson därst. 31. 72 ff., Svenska landsmål 1958 s. 83 ff., L. Hellberg, Namn och bygd 42. 106 ff. kiennis mik haua latit. .. arnuidhe. .. thre fiardhungx attong ai oldhelfdhum sua wit som thera vadhi liggir badhe i vato oc i thorro oc j thorpeno SD 8: 1 (1361).. .. twälutina, som min äghodeel är j eno thorpe NMU 1: 72 (1385). " item vi giordh i grwestha och ii gordha i aakstha och iiii twrp ther sammo stadz Vet.-Soc. I Lund Årsbok 1954 s. 77 (1486, Jordebok C 39). i börcklinge sokn. .. item ii giordh i ramsöö. .. item i sammo sokn eth torp heter swnderstabodha. .. item i torp i sammo sokn heter täbodha ib. - särsk. torp som angives ss lydander under större gård. .. gotz mz hws, iordh. .. torpom oc torpastadhom, thomptom oc tompstadhom. .. "NMU 1: 67 (1381). 2) by, småstad. ciuitacula (fel för ciuitatula).. . lithin stadher quasi opidum torp GU C 20 s. 114. tha han kom til eth torpt, mit j wäghenom som heet betfage SkrtUppb 301. - Jfr afgärdha-, afgärdhis-, (äv. SDw 2: 1188), brytia-, fiskara-, köp-, misthäkkilsa-, qvärna-, stubba-, undir-, ödhe- (äv. SDw 2: 1163), ödhis-thorp.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • torp.
  • twrp Vet.-Soc. I Lund. Årsbok 1954 s. 77 (1486, Jordebok C 39)),
  • thorpa stadher (torpa-. pl. -stadha VKJ 134.
  • -städher NMU 1: 158 (1508).
  • -städi VKJ 125 (1480).
  • -steder STb 2: 318 (1489)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back