Þorsker

Old Swedish Dictionary - þorsker

Meaning of Old Swedish word "þorsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorsker
torsk. " þyrskär gimelius (för asellus?)" VGL XIV ; jfr Lorenzen, Gld. glosser s. 71, 72. thee fizska SOm ey haffwa fieldh SOm är aall lagx torsker oc sill LB 7: 76. torsken och finska laxen BSH 5: 249 (1508). " j [1] tunna torsk" BtFH 1: 327 (1463). ib 326, 329, 332. " en fierding torsk" SO 290. " en stijgh torsk" ib. " lib 291, 305, 306. "BSH 4: 241 (1498). Jfr skavethorsker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • þyrskär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back