Þrätighi

Old Swedish Dictionary - þrätighi

Meaning of Old Swedish word "þrätighi" (or þrætighi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrätighi (þrætighi)
trettio. "tha skal han mik til giwa thrätighio godha mark" Vg Fornmt III 7-8: 149 (1372). fore fäm marker ok trätighi päninga j wärdh NMU 1: l100 (1420). j try oc trätighi aar Mecht 185. thrytiwgo aff hans kompanom KarlM (Ver) 94. trätige sinnom trätige män ib (El) 95. klokka wm trätyo hwndrath PMskr 574.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrätighi may have also been written as þrætighi

Part of speech: nl

Additional information: räkn. L.

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • thrätighi Prosadikter (Karl M) 256, 282, 286. thrätigi JÄmtlDipl 1239 (1376); KarlM (Ver) 102. thrätighio Vg Fornmt III 7-8: 149 (1372). trätighi NMU 1: 100 (1420) ; Mecht 185.
  • trätigi Prosadikter (Karl M B) 296, 323, 326. träthigi KarlM (Ver)20. trätige ib (El) 95, 103. trätiuffuu Trolles Jb Bil 230 (1485, nyare avskr.). trätyo PMskr 574. thretighi KarlM (Ver) 94. tretigi Trolles Jb Bil 235 (1486, nyare avskr.). thrytiwgo KarlM (Ver) 94. Jfr Sdw 2: 1320),
  • *thrätighien , räkn. trettioen. hafuer jak. .. vpborit aff honom tretigj en mark danske Trolles Jb Bil 235 (1486, nyare avskr.).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛁᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KarlM (Ver)
och KarlM (El) Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av D. Kornhall. 1957. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back