Þrätiughunde

Old Swedish Dictionary - þrätiughunde

Meaning of Old Swedish word "þrätiughunde" (or þrætiughunde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrätiughunde (þrætiughunde)
trettionde. " at läta sionga siäla mässor, oc giwa almosor thrätighindin (för -ad?) daghin äpter sin wardhnadha dödhan" MB 1: 410. " han. .. do. .. þrätiughunda daghen" Bu 419. " a siutande are vars härra var pilatus iuþa domare. a niiunda are ok tiughu Burþe iohannes prädica ok a þrätiughunda are ok tuem arom warþ han dräpin. a þratiughunda are döptes var härra" ib 72. " gaa vppa sit thrätighinda aar" Bo 29. j mino thrätiwghonda aare Bir 2: 294.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrätiughunde may have also been written as þrætiughunde

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • þra-.
  • þrätiunde L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛁᚢᚵᚼᚢᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back