Þriþiunger

Old Swedish Dictionary - þriþiunger

Meaning of Old Swedish word "þriþiunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriþiunger
tredjedel, treding. "niclis skal giwa tridingen oc gyurda arwa twädelana j tolkom wärörom" SD 8: 205 (1362). erffwar nogher bonde eller hustrw nogot goz eller garde eller tompt j staden epter syne frender epter borgere som the ath haffua tha skal radhet vpbäre trädhynghen ogh bonden twedelen KTb 6 (1471). erik. .. ssadhe ssik ssolth haffwa. .. pedher olsson. .. än treingh aff enne tompth ATb 2: 168 (1481). ib. .. vppa huilken tridingh. .. jöns - särsk. b) tredjedel av ett landskap; en av de domsagor vari Dalarna och Närke var indelade. Jfr B. Lundberg, Tröghbolagh 179 ff. DD 1: 39 (1379, avskr.) (se SDw 2 under þriþunger e). tha jäc rafstathingh hiolt j henemore j dalinn meth ytersta thrydingenom ib 3: 15 (1385, nyare avskr.). " nicle knwtsson häredshöffdinge ouir östersta thridhiungen j näriche" NMU 1: 73 (1385). ib. Akt Kungsåder 9 (1431). c) tredejedel av ett härad (hundare) el. av en domsaga. Jfr B. Lundberg a.a. 185 ff d) tredjedel av en gård el. av en by. .. mina jord. .. ligiande y härlestadha sokn sua sum är þriþiungin af carlsnässi SD 8: 22 (1361). affhändir iak mik (viss jord).. . fore thrighiungin j enom by swm hetir eesthamar ib 181 (1362). thrithingen af vllabolstaþ Bjärka-Säby 352 (1367). - Jfr konungs thridhinger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • thridhiunger.
 • tridhiwnger. thrithinger: -ingen Bjärka-Säby 352 (1367). trid(h)inger: -ingh SJ 2: 205 (1492) ;
 • -ingen SD 8: 205 (1362).
 • thrydywnger: -ywngenom NMU 1: 73 (1385).
 • treungher: -ungh ATb 2: 168 (1481).
 • treinhger: -ingh ib. trädhynhger: -ynghen KTb 6 (1471) ),
 • *thridhiungs arf
 • tridingx- )
 • thridhiungs attunger
 • *thridhiungs del
 • *thridhiungs karp
 • tridhiungx- )
 • *thridhiungs luter
 • tridhungs- )
 • *thridhiungs nöt
 • tridiongs-.
 • tridionx- )
 • thridhiungs skogher
 • trediungx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚦᛁᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Bjärka-Säby
H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1923.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back