Þrykkia

Old Swedish Dictionary - þrykkia

Meaning of Old Swedish word "þrykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrykkia Old Swedish word can mean:

þrykkia
1) trycka, KLämma, pressa. thrykto the huson mz repom swa hart aat benomen at blodhin gik wt aat tämän KLemming. 1860.">Gr 275. " trykkia wi war jncigle Pa rygghen a thetta breff" SD 3: 644 (öfvers. Fr. sl. af 1400-tKLemming. 1862.">Alet). ib NS 1: 23 (1401, samt. afskr.). hwar thera hafdhe i händer thrukt et ganzast trä mz rotom op rykt KLemming. 1862.">Al 7357. " han. .. thrykte äpter sins hiärta lyst sina gläfuio fore sit bryst" Fr 547.
þrykkia
2) pressa (segel). the. .. trykte segell och wille ey biidha wthan leetho aath danmaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK gliidha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 283.
þrykkia
3) tränga sig, tränga Fram, rycka Fram. strrax jn at bomen the tha tröckia mz xvj snäcker oc sköttebaata KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8936. " pukaas hoffmen saman rykte och böndherne sara til them trykte" ib 4019. swenske män i waren nw trösth trycker epther mig mz fwlle farth ib 3: (sista forts.) 5605.
þrykkia
4) KLämma (åt), sätta (åt). the tryckte på the däner swåre KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4460.
þrykkia
5) nedtrycka, nedstöta (Från hästen i riddarspel). huar thera vilde hin annan thrykte Fr 1676.
þrykkia
6) trycka, nedtrycka, störta. skKLemming. 1862.">Al iak läta thrykkia thik dödhan i KLemming. 1860.">Graf thwingadhan mz marghfKLemming. 1862.">Allom pinom KLemming. 1860.">Gr 274. - trycka, undertrycka, förtramPa. the thrudha ok thrykka enfKLemming. 1862.">Alla män vndir sina fötir (simplices conculant sub pedibus) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 193. hws oc land the til sik rykto them thz atto the vnder sik thrykto KLemming. 1862.">Al 9728.
þrykkia
7) undertrycka, hämma, hejda. thänkto sina nödh swa hafwa thrykt KLemming. 1862.">Al 5358.
þrykkia
8) trycka (en bok). trykkia thenna bok Gers Ars c 6. mester johans gerson bok. . trykt aff johannes smedh Gers Frest 60.
þrykkia
1) nedtrycka. " ä som the villo vp w brunnenom tha thrykto diäflane thöm ä nidher i gen" Pa 18.
þrykkia
2) förtrycka. " wil han prestin thrykia nidhir" MD 80. - öfverväldiga; besätta. j vitin huru han predicadhe ok heladhe KLemming. 1862.">Alla them som nidhir varo thrykte (oppressos) af diävlinom KL 152. - JFr niþerþrykkia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thrykkä SD NS 1: 23 (1401, samt. afskr.). thrykke Fr 1676 (i rimsl.). tröckia RK 2: 8936.
  • thrikkia: nedhirthrikkias Ber 269.
  • -ir : nidhirtrykkir MP 1: 49.
  • -te. thrukte: -os Bir 2: 95 ; " nidhir thrukto " ib 62 ; nidhir thruktis ib 3: 190.
  • thrykkia sik in , tränga sig in. the thrykte sich jn RK 2: 2433. Jfr inthrykkia.
  • thrykkia nidher ,
  • thrykkia saman ,
  • thrykkia sik saman , trycka sig samman, pressa sig samman. thz (lejonet).. . lagdhis nidher ok thrykte sik saman ij een bal Iv 4461. - Jfr saman thrykkia. thrykkia sunder, trycka sönder. honom (ormen) thrykte struzsin sunder ST 417.
  • thrykkia ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back