Þyliker

Old Swedish Dictionary - þyliker

Meaning of Old Swedish word "þyliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyliker Old Swedish word can mean:

þyliker
adj. L.
þyliker
1) slik, dylik, sådan, så beskaffad. .. j swa maatto oc met tulikom forodom her epter fölya Svartb 429 (1448). " ingan dyrffuis till at haua kledha, lärft, kryda äller tylkan warer. .. i bakodom i grendano. .. vthan thet som swart gotz är som salt oc tylket" STb 1: 435 (1460, Burspr). - Jfr sliker-, þoliker.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • tylket STb 1: 435 (1460, Burspr). pl. ack. f. fylkan ib. dat. tuilkom Svartb 429 (1448) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back