Þyngia

Old Swedish Dictionary - þyngia

Meaning of Old Swedish word "þyngia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • tinga: -es PMSkr 696 (senare avskr.). impf. refl. tygdhis (för tyngdhis) SvB 195 (b. av 1500-t.). part. pret. n. thyngh JämtlDipl 129 (1376) ., v. 2) tynga, betunga, besvära; gravera. vardir ok thet sama gooz thyngh med mere thunga tha skulum. .. JämtlDipl 129 (1376). the tingh, som komme aff androm landom infördh. .. tinges medh storan sys och toll PMSkr 696 (senare avskr.). ätandes ware som införes i rijkitt tinges ey medh toll, men thet som vtföres tinges ib. 5) göra tyngre el. svårare. än mz jordhinne märkias the som äptir jordzlikom thingom fara, ok thyngiande äru (aggravantes) thz onda som aff ophoffsins syndh gar SpV 564.
  • *thyngia nidher , tynga ned. nar thu hängde thär allir wppa mädh treem naglom oc allir thin sighnadhe likame tyghdis (för tynghdis) nidher wppa spikana SvB 195 (b. av 1500-t.). Jfr nidherthyngia. - Jfr forthyngia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back