Tillat

Old Swedish Dictionary - tillat

Meaning of Old Swedish word "tillat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tillat Old Swedish word can mean:

tillat
1) anslutning, hyllning. forlata världinna losta oc smikran ok folkx tillaat Gr 318. - omhuldande, omvårdnad? barndomsins födho ok tillat hafdhe han mz thik Lg 3: 487.
tillat
2) tillåtelse. " aff lönliks (för -like) gudhz tillate (permittente Deo)" Lg 447. " ey forma han nakrom ondom manne nalkas vtan mit tillath" Bir 1: 12. stundom dröuas the mz gudz tillate ib 2: 30. händir thom stundom at falla, af gudz tillate oc tholi ib 50. " epte gudz tillate" ib 4: 142. Bo 218. Bir 1: 78, 188, 251, 2: 77, 114, 246, 3: l48, 198. SO 51, 206. mz blidastom ordhom oc kärlekasta tilläät (promissionibus; troligen läst: permissionibus) mik sik. .. tildrogh Su 160. Jfr tilläte.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -laat.
  • -läät )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛚᛚᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back