Traktera

Old Swedish Dictionary - traktera

Meaning of Old Swedish word "traktera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

traktera Old Swedish word can mean:

traktera
Jfr Sdw 2: 1317. 1) behandla, hantera. swa som han andra illa haffde trakteradh MB 2: 308 . . . . exionam . . . som tw ohöffliga tracetra j thiit wmgänghe Troj 44 . 2) behandla, avhandla, överväga. Jfr Sdw 2: 667. thy traktere capitenaren offta mädh sinom klokasta mannom hat görandis är PMSkr 148 . thy är trakterandis wm örlöghit skal göras mädh snarheth. äller förhaleras til en tidh ib. han . . . kalladhe sig syn cancelär oc offwerlagde mäd honom oc lönliga trakeradhe om thetta ärande 'Troj 198. - med ack. -obj. (i pass. subj.). förhandla om (ngt) oc thet han (ɔ skeppsskrivaren) skal jnthe scriffwa j räkenskaps bokena, vtan the santh ä'r oc thet han seer tracteras mällen them som handlan haffwa mällen segh PMskr l8. agamenon antwardadhe thetta ärande konwngenom aff cretha och diomedi oc vlixi ath the tree skulle thz traktera mz anthenore Troj 250 . ath anthenor haffe trakterad oc handlad fred mz grecomen ib 251. anthenor och encas trakterade oc handlade siith forräderij mz grecomen ib 252 . 3) underhandla, stämpal. här j bewisar han sigh ey som en swärliks man, thy han trakterar mädh androm hwssens fiendom wilyandis mädh theras hyälp fa hwsith PMBref 312 ( 1512) .
traktera
4) traktera, undfägna. " anothenor giorfe eth stordt mäkta gästabod tiill hwilket han böd alla gesca herrena oc the myndogasta oc trakterade them högtideliga oc ärade them mz mangom dyrom haffwom " Troj 273 .

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar .
  • -adhe .
  • -adh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᛆᚴᛏᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back