Trumba

Old Swedish Dictionary - trumba

Meaning of Old Swedish word "trumba" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

trumba Old Swedish word can mean:

trumba
1) rör, cylinder, trumma. vatn vpledhis mz pipom älla trumbum MP 2: 103. " göris aff sammo lädreno en trwmba äller lwdher sömath täth" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 13. ib 14. - cylindriskt kär. j lätis kar SOm kallas trumba (conalis) Bir 1: 394. " thu ther iak liknar vidh thessa trumbona ib. "Ber 101. - afloppstrumma. et bryggerhus meth pannen kar oc trommer SJ 365 (1470). " the trumbona SOm vppa the sama stenhwsuäggenne liggya skal, hona skal jak vppehalda ib 417 (1375). eth stenhus. .. liggiande näst wästan ludeke gulsmidz stenhws mädh halfwan mur ok halwo trumbo at halda ok bruka" ib 8 (1422). " lata uSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMura muren i melllen badhin husen effter thy gafflane vtwisa. .. oc trumban lighat hauer" ib 36 (1426). " ib 94 (1435). "
trumba
2) fisktråg. " hoo SOm tager annarss krabbesenar eller lätte (:al. add. trume:) böte 3 mark" SO 302.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • trume.
  • tromme )
  • trumbo rum
  • trumba- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᚢᛘᛒᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back