Trumba

Old Swedish Dictionary - trumba

Meaning of Old Swedish word "trumba" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

trumba Old Swedish word can mean:

trumba
1) rör, cylinder, trumma. vatn vpledhis mz pipom älla trumbum MP 2: 103 . " göris aff sammo lädreno en trwmba äller lwdher sömath täth " SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 13 . ib 14 . - cylindriskt kär. j lätis kar SOm kallas trumba (conalis) Bir 1: 394 . " thu ther iak liknar vidh thessa trumbona ib. " Ber 101 . - afloppstrumma. et bryggerhus meth pannen kar oc trommer SJ 365 ( 1470) . " the trumbona SOm vppa the sama stenhwsuäggenne liggya skal, hona skal jak vppehalda ib 417 ( 1375). eth stenhus . . . liggiande näst wästan ludeke gulsmidz stenhws mädh halfwan mur ok halwo trumbo at halda ok bruka " ib 8 ( 1422) . " lata uSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMura muren i melllen badhin husen effter thy gafflane vtwisa . . . oc trumban lighat hauer " ib 36 ( 1426) . " ib 94 ( 1435). "
trumba
2) fisktråg. " hoo SOm tager annarss krabbesenar eller lätte (:al. add. trume:) böte 3 mark " SO 302 .

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • trume .
  • tromme )
  • trumbo rum
  • trumba- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᚢᛘᛒᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back