Tunna

Old Swedish Dictionary - tunna

Meaning of Old Swedish word "tunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tunna Old Swedish word can mean:

tunna
L.
tunna
1) tunna, stort laggkärl af cylindrisk form. baandith aff eena twnna brasth RK 3: 256. " twa twnnar thoma är 4185. annor hälftin aff öleno samansamkis j ena tunno" VKR 37. LB 3: 82. SO 221, 224. sölff oc gull jak weyt ey manga twnnor full RK 1: 433. " samansankadhe ena tunno fulla mz päningom" KL 263. " en abbate. .. bödh sinom kännswen längdantil bära ena tunno watn hwarn dagh" ib 283 ; " jfr 2. skal ey annath gotz räknas wtan gotzit SOm wthwertis war kwngiorth, SOm är skinmees, för skinmees, fynna smöör före smör, fath järn, före järn" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIV ; jfr 2. then pakken, tynnan, mesen, j hwilko gotzith är ib XV.
tunna
2) tunnbindare. " jöns clemitzSOns tunnobindare" SJ 52 (1433). ib 64 (1436) o. s. v. eric tunbindare ib 219 (1452). SO 219.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • tonna: -o SGG 128, 129, 130, 132, 133, 134.
 • tynna BSH 4: 305 (1501-1502); PM XIV ;
 • -an ib XV (på två st.); BSH 5: 429 (1511) ;
 • -o EG 678 ;
 • -or PM XIV ; SD NS 1: 46 (1401, nyare afskr.; på två st.); -er SO 221, 224 ;
 • -e SD NS 1: 46 (1401), nyare afskr.); på två st.); -ona LB 3: 82 ),
 • tunnobindara redhskap
 • twnnebindare redhscapp )
 • tunnobindara ämbite
 • tunno butn
 • -bothnen ib 8),
 • tunno gods
 • -gotz )
 • tunno vidher
 • tynne wedher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back