Tunna

Old Swedish Dictionary - tunna

Meaning of Old Swedish word "tunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tunna
tappa på tunnor. Jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 41. 306 ff. Stb 1: 44 (1476). ketill skreddare zaker xij (12) marck, ty han thunnade ööl vppa sancti johannis baptiset dag ib 252 (1480). ib 492 (1492, Burspr). " sidan tynna han (det färdiga mjödet) oc täppe medh naagra duch" Sex ekon tr 267. Jfr nytunnadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • konj.
  • tynna Sex ekon tr 267) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back