Undan

Old Swedish Dictionary - undan

Meaning of Old Swedish word "undan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undan
undan, bort. " nw sagdho hedhne men. .. helder wiliom wi vndan fly. .. oc flyddo nw vndan oc hem til yspaniam" Prosadikter (KarlM) 276 f.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv. L. A) prep. lmed dat. el. i dess ställe ack. 1) om rörelse från läge under el. nedanför ngt: undan, från, bort från. manghe blodz ströma nidher rwnno wndhan hänne (ɔ törnekronan) om hans änlete SkrtUppb 317 . 2) om rörelse från ett ställe som tänkes ss lägre liggande el. över huvud om en rörelse från ett ställe vilken går i riktning uppåt: från, upp från. . . . med theris nye ewangelium som luther haffver dragit under benken HSH 16: 125 (1527, Brask) (jfr undr bänker). 3) om lösgörande el. befriande o.sv.v.: från. thy farum wy thee samä gooz vndän oos ok warum arfwm vndir herrä mathios . . . ok hans arfwä SD 8: 43 ( 1361) . ath iak löth östralandhit . . . wndher mik ok myna arfwa, oc wndhan henne ok henna arfwom JämtlDipl 140 ( 1386) . ib 142 (1391-1406). l5) om en rörelse varigenom man avlägnsar sig el. söker undkomma: undan, bort från. manga troyaner . . . kwnno ey jnkomma (i staden) wndan fiendena Troj115. B)

Grammatical aspect: prep. adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back