Undir

Old Swedish Dictionary - undir

Meaning of Old Swedish word "undir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undir Old Swedish word can mean:

undir
I. med dat., SOm ock STundom, i sht i det ynGre språket, utbytes mot ack. "
undir
1) vid rumsbeSTämningar för att uttrycka ett Varande nedanför ngt el. på nedre el. undre sidan af ett föremål: under. simon syntes Vara vnDi svärþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102. han. .. Groof vnidr yrtom mz sPadha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 252. sa han vnDir thäs trä rotom sins brodhers iäl STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 91. tyberius gat Aldre tholt at kors tekn laa vnDi fotum manna ok Vard war j samu STund hwar en cors(meDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKter) STen la a hans gulfue ok bödh vp lypta STenin ok hittis annar STen vnDi hanum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 708. tholkin domSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir. .. SOm kom owir the drotningena hulkin SOm Var trudhin til dödh vnDir häSTa fotom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 86. ib 3: 35. " wptaka nokot aff dywpeno, äller annath göra wndhy wathneno" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 13. ganga wndy wathnith ib. " öSTra wäggin skAl haffua twa döra, wnDir twem ytarSTa hwAlffwomen, än wnDir midhwAlffweno skAl engen dör wara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 84. " verSTe siukdomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir. .. hulkin iak sagh vnDir SOlenne" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 66. " tiLBör hänne thässa Grötelico daghana. .. framledha vnDir annars thaki" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 214. " kome saman watnin the vnder hiMBlenom äre" MB 1: 156. " thz fAllet, SOm thu fiöl wndhi korseno" Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.">VNB 24. - under, under skydd el. skygd af. the löna sik swa SOm vnDir skiulom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 207. þe huiltos. .. vnDi eno pAlm trä STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 71 ; " jfr 2. the. .. skyldo sik vnder trämen" MB 1: 161. " vnDi hwat thrä fan thu them badhin synda saman" ST 439. ib 438. ena STughu SOm hAlden hafdhe j kätilSTom vnder ekinne Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 37 (1401; månda att föra till 2). hwillin idher vnder skugganom af träno MB 1: 188.
undir
2) nedanför,, vid sidan af (ett höGre föremål), vid foten af. han bide mz hanom vnDi eno bärhge (ad pedem montis) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 169. ib 71. " tha hördo the baMBa vnder en lund" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3011. - under (ett baner el. fälttekcken). the SOm wndy hans baner. .. tyäna SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 23.
undir
3) under, innanför. at haua Panzara oc annor Vakn vnDir sinom kortlom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 70. " opta är hwin vndhir hwit skin" GO 892 ; jfr 4.
undir
4) för att i mer el. mindre STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. mening beteckna det hVarunder ngt gömmes el. förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgas: under. wildo the okrit bethäkkia oc skyla SOm vnDir enom mantle ST 489. ib 481. " waar hugher han är förST hulder i sik siälwom. .. oc sidhan än hulder vnder likamenom MB 1: 56. vnder them (tecknen) är sannindh huld" ib 310. " vnder thenna liknilSOm är sander waars herra likame" ib. " at han matte thäkkias mik vnDir tholke matto (sub hac forma)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 347. thz lanDit SOm ysraels SOnom louadhis vnDir (sub) liknilSOm ib 3: 4.
undir
5) under, under skydd af, i underordnadt förhållande till, i beroende af, under (ngns) makt, mynDighet, förfogande el. besittning. hwilkin man brutliker ware sins lifs gen rättenom ok rynde (för ryDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDe) til criSTna kiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio. hanum matte ther enghin man men göra vnDi gudhz ok kesarins fridhi STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 567. " iak är välloghir man hafuande vnDir mik riddara" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 64. " Aldra manna licame sighia þässa hems väþar vnDi enom STyre man" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 489. All thiin släkt skAl thiäna vnder hans släkt MB 1: 216. lauris jonsSOn skälade oc skötte vndan them oc theres arffuom vnder henric finkenberg oc hans arffuom helfften af Allo thy j seppela by är SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 51 (1457). wi. .. aSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHändom thet (GOdset) vndan os ok wara arfwa, ok tiläghnom honum ok hans arfwum til äwärdhelika ägho ok sköthom thet laglika vnder honum ok hans arfwum ib 3: 13 (1404, nyare afskr.). afSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHänder jak mic the for: do jordh oc minum arwum ok tileghnar jak hana vnder vreta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer oc thäs formannwm til äwerdhelika ägho Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 207 (1403). " göta drotnug. .. gaf rikt GOz vnDi guz þiäniST ok kiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56 (möjligen är dock kiDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom att fatta icke ss beronde af vnDi utan ss inDir. OBj. till gaf; i denna händelse är STället att föra till II 4). han (gården) skAl bliwa. .. vnDir biscopsins STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordh aff skarum Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 672 (1407). " honom husit faa ok STadhin vndr husit laa" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4005 ; " jfr 2. thessin. .. land SOm wnDi husit lighat hawä" BSH 1: 133 (1371). " Alt thz SOm vnder hertugadömit laa" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 541. " vnDir idhro herradöme Vara" Gr 261. han skAl. .. wara Allom til tröST ok hughnat thön (för thöm) unDi hans wAlde äru Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (78, 33). hans fadher ok modher föddo han vp j criSTnom sidhom vnDi tiri preST hende ok kännedom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 565. " iak hafwir fangit enom man xij maDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK päninga, them hafwir han vnDir handom hafft j syuttan aar" ST 489. - under, under vård af. lat them (fåren) wara vnder thinna SOna oc swena gömo MB 1: 223. " jdhur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäde haffuen All til saman wnDir enom gömara ällir twem ällir swa manghom SOm them formaa at rökta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 9. ib 10.
undir
6) vid tidsbeSTämningar: under. wndher thässe preDikan kom tidhande at konunGSins SOn war dödher STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 227. ST 197. SGG 130. wnDir aptan sangenom oc natsangenom hAllen tySTo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 118. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 191 (1504). " vnder thässe ysäld födDis en smaswen aff leui släkt" MB 1: 277. - i , på. hulkin SOm j fore skiPadhom tima födDis vnDir STund oc tima (teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPore definito teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPorAliter natus eST) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 423. II. med ack.
undir
1) vid rumsbeSTämningar för att uttrycka en rörelse el. riktning till ett STälle el. till en STällning nedanför ett föremåls yta: under. thärna säthir hand vndhir kyn ok sörghir äpte Graskin GO 332. gudh är vnDirlikin hulkin SOm STrö gullit vnDir fötir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: (Cod. B) 352. " naar wij bliffwe slagne wnder rosse fötther" BSH 5: 178 (1507). thz (det utgjutna blodet) matte manne vnder armana ga Al 4540. joab. .. tok han mz höghro hanDinne vnDi hakuna ST 350. " nar sädhen skulle. .. wndher taak föras" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 304. " han lagde förSTh GrwnuAl vndher warfru mönSTher" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 433. - under, under skydd el. skygd af. kom gudz ängil oc satte sik wnDir eke trädh j effra MB 2: 85. gedeon. .. drogh Alt thzta vnDir ekena ib.
undir
2) under, till el. i närheten af (ett höGre föremål). han. .. kom wnder karlsöö mz wanda Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3318. vnder tifweden han en hop sände ib 9206.
undir
3) för att beteckna att ngn el. ngt kommer under ngns skydd, vård, makt o. s. v.: under, till el. i underordnat förhållande till, under el. till (ngns) makt, mynDighet, vård el. besinning. wir. .. takum þeem mäþ wart bref vnDir warä hemelikä wärn Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). petrus. .. thok vidh them thäkkelica vndher gudz (nadh) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 118. " thu. .. hawär Alt lagdt vnDi hans (d. v. s. menniskans) fötär" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 3). " iak flyr min härra vnDi iþra värio. vnDi þina naþa vinga" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 143. adam. .. bant os mz bruti sino vnDi Diäuulen ib 206. þän kunugar. .. annars land vil vinna vnDi sik ib. vilde conSTans kunogar bryta lonGObardos vnDi rom ib 56. jak är gifuin wnDi ogudliDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS mans wAldh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 488. " han. .. kwskadhe män vnder sik mz wAld" MB 1: 174. " tha hon sa sin STarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLek nidheDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKatadhan vnder the thing SOm mintzST magho" ib 297. " at kaSTa vnder han All riken" ib 22. " the toGO skaane vnder sik" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 342. läggis Alth thz han ägher vndy konw[n]GSens fatabwr SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 39. swansyöholt. .. at läggiä vndyr iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnä hand till thäs thet Varþer laghleka ördelät Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 280 (1344). " theras äghodela läggis wndy kronona" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 26. ganGOn. .. wtskylDinna GOdzsins ater vnDir mic Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 160 (13439. hawom wi. .. döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt Alla thennä forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda män medh Alles thera GOtz oc gardhä vnder kronona BSH 2: 39 (1396). sköte jak thöm (GOdsen).. . vnDir thet forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer i nydAl til äwerdhelika ägho Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 168 (1402). ib 170 (1402).
undir
4) för att beteckna det hVartill ngn förbindes el. förpligtas, beSTämmelse hvrunder ngn kommer o. s. v.: under, till. han bant sik siAluan vnDi suärþ (d. v. s. undeDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTade sig hAlshuggning). än han gate eigh um giort georgium STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494 ; " jfr 5. Alle lanz härra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bundo sik vnDi þerra lyþno" ib 507. " han bant sik wnDi rätta thro" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 694. ib 786. " twingahdo han. .. vnDir SToran skat" MB 2: 241. " döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdom wi thässa samma jordh. .. vnder skat" BSH 2: 69 (1399). at thenna jordha GOtz oc gardha. .. wara fran kronone gangen vnder frelse ib 42 (1397).
undir
5) för att beteckna att ngn el. ngt kommer under ngns pröfning el. dom, att till. hawa mange män. þe SOm skuld (för skuld) hawer Varit gywin, vm nokrä sak, SOm näfnd vm sattes, waþyät a moot þerre näfnd. .. vnDi Varn dom oc warrä sannind atletan Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 605 (1346). ib 378 (1344, nyare afskr.). hwem þe fällä äru fälde vndr wara räfST ib 376. " santillus Varþ döDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDar vnDi suärþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 57. " hwilken the wapnen ey förer läggis j järnen wndy konwnGSens dom" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 39 (jfr STrax ofVan: läggis j järnen til konwnGSens dom). þe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþu sik. .. unDi dom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 170. " siälfwir bödh han sik vnDi swärd" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 788. " anaSTasia war insät wnDi sytl (för att svälta ihjäl)" ib 488. " sätties j cronones fängelsse och äte watn och brödh en månat, sädan vnder (d. v. s. Varde sedan undeDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTd) kyDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKioSTraff" SO 299.
undir
6) vid, vid äfventyr af, vid STraff af, vid vite af. swäriände. .. sic syälfwa Alla förnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdä articulos vbrutlika hAlda skula vnder sama forsagþa räät Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). forbyuþande harþlicä vnDi guþz ban oc Varrä fru ib 562 (1346). ib 567, 606 (1346), 638 (1347). STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 160. " han wilkorade thz wnder ban" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2857. vnDir gudz dom biwdhir iac idhir at i giuin ey nakrom nakat af minom likama swaSOm for häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho doma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 241. byuþom (för byuþom) vi domarenom i akerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bohundare vnDi sinä fyritighi maDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer, at han neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne mäþ sik tolf män af hundrareno vnDi hwars þerä fyurtighi maDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer at letä ok Granlikä vtspyriä, än þär hittäs nokur viþergiäld Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 129 (1349). " forbiudher jac. .. Allom foghotom oc äMBitzmannom. .. nokat them aSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHända. .. vnDir höxSTa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh oc rikesins häDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD oc vidh XL maDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa saak" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 122 (1440). " kesaren bödh wndher högxSTa bwdh ath henne skuldhe inghin giffua ätha eller drikka" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 136. ib 143, 562. GS 48 (1442). jngen herre foghote äller capitenare ma försyma äller öfvergiffwa wäkth äller wardh wndy STränga likamlika näffSTh SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 26. " jngen skAl Dirffwas taka segh ny waapn föra äller bära wtan marskens ja oc samtykke wndhy the plikth oc näfzth SOm konwngenom täkkia Pa läggia ib 28. "ib 37, 39. Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 25. " wndher STörSTha heDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDh tha war forbwDith ath inteh lyws aff himelin skwldhe in till henne koma" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 125. " forbiude wij wid war hulleST oc nadhe at noger Dierffues til at ryyggie. .. thenne war STadfeSTilse vnder war konunglige nepST oc wredhe" SO 122. " meSTersuena skulu fornomSToghe wara i sijnom köpom swa at the ey köPa. .. the nöth SOm i ytherSTa tijman bärande äru vndher sijns sielffs skadha" ib 49.
undir
7) vid förluST af. wi. .. forbiudhum. .. vnder warn winskapp. .. mädh nokrom SToorflockum iwer land rijdhä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). þer byndom wi þem til. vnDi þerrä syäl oc väräldz heþer ib 566 (1346). ib NS 1: 656 (1407). " byudhin honom vnDir hans liiff at han j morghon arla kaSTe then j kAlkvghnin SOm förST til hans komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir j morghon" ST 148. lot forbiudha vnder sin nadhe at ängin skulle them pAlatz skadha Al 3379. forbyuþom. .. vi vnþe Varä naþyr oc hylle oc Varä konunxlikä hämþ Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 (1347); jfr 6. figh hon. .. hans heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghetz. .. ledha breff. .. at Alle sculde hona foorda ok främiä vnder högxta Pafuans häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd eller hylliST STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 562 ; " jfr 6. "
undir
8) vid, under åberoPande af, i kraft af. jak biudhir thik vnDir lydhno at thu sigh mik vm thu äST dödhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 84. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 307, 440. sanctus germanus. .. bödh them vnDir gudz lydhno oc häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn at the ey skuldo thädhan gaa för än han gafwe them orloff ST 31. wari them facariis forbidhit Alzthinges vnDir the heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho lydhno oc vnDir haardhaSTa näpST j them rumomjn ellir STadhum noghat ärinde vtan til ända medh werldz folke Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 25 ; " jfr 6. bödh han thz vnDir ihesu chriSTi naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn vnDir thäs häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPsins dygdh (in virtute Jesu ChriSTi præcepit)" Pa 7. - i maningar el. besvärjelser. manar jach Alla rottor oc mys vnder Vars herres högxte naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn oc lydno. .. oc manar jach ider oc beswer ider oc biwder jder vnder högxte oc mäktogaSTe guz liDilse och hans heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga makt oc naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn LB 7: 40. ib 41, 43, 44.
undir
9) under. om tid. i förbindelsen unDir thäs, derunder, under tiden, emellertid. vndher thes wardh bertol brwn löss OB 214. " vnder thäs (vnder des) tha kom then forrädarin" Va 14. vnder thäs (myt des) kom iätten farande ib 42. " vnDir thes kom oc annat folk SOm thz sama hafdho mäDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt" ST 28. ib 228, 282, 325, 349, 359, 364, 369, 370, 398, 430, 439, 442, 453, 459, 509, 516, 522. - unDir thäs at, under det att vnDir thäs at han las sina psAlma, pläghadhe han Altidh hafua nokra syslo, SOm han giordhe medh sinom handom Ansg 245. " vnDir thes at hon STodh widhir siön swa bidhande, kom ther ridhande then frome riddarin sancte yrian" ST 123. ib 454. B) adv.
undir
1) under, undertill, nedtill, nedan. þaghar Varþ laurencius afSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädar. ok up iui riSTena þandar. ok eldar vnDi tändar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 416. " hon kySTe han (foten) badhe owan ok swa vnDir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 355. " jak är vnd (subtus) vtan ok owan oc jnnan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. - (?) her Didrik oc hans men STriddo then dagen wt oc annan dagen mz oc drapo sa mykit aff rytzsarna SOm vnder war (SOm Var under deras svärd, SOm de råkade el. träffade på? drePa hvern mann er þeir fa STaðit), the SOm äfftir liffde flydde tha vndan Di 203.
undir
2) under, inunder, på den inre sidan. thomas. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäDis vtan mz dyrom clädhum SOm riker herra ok vnDi mz harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 787.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep.prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • undi.
  • under.
  • vnde Bil 786.
  • vnþe SD 5: 638 (1347).
  • vndyr ib 280 (1344).
  • wndy PM 13, 26 (på tvås t.). vndy ib 37, 39.
  • wndhy ib 13 (på två st.), 28, 39. ondir Bir 3: 240. " onde L),
  • undir at
  • -aat )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back