Undra

Old Swedish Dictionary - undra

Meaning of Old Swedish word "undra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undra Old Swedish word can mean:

undra
1) väcka undran hos, sätta i förundran, förundra; i opersonl. konKLemming. 1871--73.">STruktion: undra (på), förundra sig (öfver), förvånas (öfver). med dat. (el. i dess KLemming. 1871--73.">STälle ack.). thz vndradhe KLemming. 1862.">Allomoc saghdho thz wara eeth vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir aff gudhy KLemming. 1871--73.">ST 419 . " lath thik thz ekke vndra " ib 119 . lät thik ekke thz vndra at thu sKLemming. 1862.">Alt okir atirgifwa ib 493 . " them vndrar them i mällan " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 242 . " vndra mik KLemming. 1871--73.">STorlica oppa somlica darskap " KLemning. 1860. SFSS.">Bo 146 . mik vndrar j wilin ey vndan skillä om iach warder fangen a mot min villä KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1915 . " oss vndra at idher ord äre slike " KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7584 - åtföljdt af inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir. frågesats; KLemming. 1871--73.">STundom närmande sig 4. mik matte . . . väl undra än (mirabar si) nokot wrþe guz offor af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäwls gifno bloþe KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 520 . " KLemming. 1862.">Allom wndradhe hwi swa KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer wäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer oc dödzsens twangh honom swa bradhelika oweKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom " KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 315 . " mik vndra hwi thu drifwe bär at KLemming. 1871--73.">STridha mot gudh mz litle makt " KLemming. 1862.">Al 4280 . thz vndrar them thz ey for KLemming. 1871--73.">STa hwi KLemming. 1862.">Alexander lot honum lösan swa ib 2855 . KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3569 . KLemming. 1846.">Va 6 . Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 95 . thz wndrar mik hwru thz är ommet i tith sinne KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 320 .
undra
2) förundra sig öfver, förvånas öfver. skKLemming. 1862.">Al þet ängen vndrä, at wi wiliom þäs ytermer see vm þe þiäniKLemming. 1871--73.">ST, som wi sculum af warom mannom hawä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.); kan föras till 1. thet vndra david KS 2 (4, 2) ; kan föras till 1. vndra hon hans KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþ KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19 . " gato ey fulkomlica vndrat, thz the hafdhe ey förra set " Bil 816 . " man vdrar thz mäKLemming. 1871--73.">ST man seer siällaKLemming. 1871--73.">ST " GO 846 . " thu skKLemming. 1862.">Al ey thz vndra " KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32 . KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 447 . " han wart KLemming. 1871--73.">STorlika wndrandhe swadana gudz tiäniKLemming. 1871--73.">ST aff swa wnghe männikio " KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 599 . åtföjdt af inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir. frågesats. KLemming. 1862.">Alt folk vndradhe hwi swa wnkt möbarn gat tholika pino tholt Bil 543 ; " jfr 1, 4. - förundra sig, förvånas. med pre. vndrado the myky a hans ordh " Bil 846 . " KLemming. 1862.">Alle the thzKLemming. 1871--73.">STa sagho vndradho thär a " ib 879 . " the vndradho KLemming. 1871--73.">STort hanskapilse a " KLemming. 1862.">Al 7452 . " han vndradhe a thz rika pKLemming. 1862.">Alatz " ib 8151 ; jfr 3. hans mandom lot han ther skinä, swa at mangen man vndrade ther pa KLemming. 1846.">Va 46 . " modhorin vndradhe här vppa " KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7 . ib 72 . Bergström. 1868--70.">Su 269 . " konungin wardh mykit af mannenom ok hans ordhom " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397 . Bergström. 1868--70.">Su 202 . " jak vndra vm vitran man: at thu släppir swa jordhrikis äro " Bil 112 . " i thetta wndrar iak " KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 440 . - ab.s konungin tha han thz hördhe KLemming. 1871--73.">STorlica vndranBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis om langa KLemming. 1871--73.">STund gaf han them ängin swar KLemming. 1860.">Gr 261 .
undra
3) beundra. biskopen . . . vndra hänna släkt ok vänlek. hänna vitoleka orþ ok guþleka akt KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 144 . " KLemming. 1862.">Almoghen se ok skudha ok vndra thera åthäne " KS 39 (101, 42) . jak wndrar oc tror j thy gudz wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dirlika makt oc gerninga Bergström. 1868--70.">Su 270 . " at annar hafwi thz han j andrwm wndre " Ber 6 . KL 352 .
undra
4) undra, KLemming. 1846.">Vara oviss, vilja veta. þe vndraþo Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dighar huat þoliko sätte KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 26 . Bil 53, 212 . " nu ma thu vndra huru th formatto the KLemming. 1871--73.">SToro KLemming. 1871--73.">STenana bryta " KLemming. 1871--73.">ST 417 . - refl. undras,
undra
1) göras till el. blKLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iva föremål för undran; väcka undran, väcka förundran el. förvåning. vndris . . . egh at kunungslik räfKLemming. 1871--73.">ST härþer sik SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). ib4: 467 (1335, nyare afskr.). fore sed thing wndras ey nar the hända Ber 154 .
undra
2) blifKLemming. 1846.">Va föremål för beundran, väcka beundran. at min snille skKLemming. 1862.">Al vndras ok hedhras j swa vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dirlika ok KLemming. 1871--73.">STora thinga skapan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 316 . - Jfr for-, ful-undra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back