Utan

Old Swedish Dictionary - utan

Meaning of Old Swedish word "utan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utan Old Swedish word can mean:

utan
A) adv.
utan
1) utifrån. " then SOm vtan koMBer til" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 466. " aff them SOm vtan til komo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 127. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9725.
utan
2) utanför. " the vtan waro gläd j fingo" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8847. " han motte STaa wtha" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 170. " han kom ey i STadhen in thy laa han vta j thetta sin" ib (S) 301.
utan
prep. med gen., ack. el. dat.
utan
böra innarmeer oc vtan fattAS ss adv., det siSTBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDa i bem. 3; i hvilken händelse thryskula vore att fatta ss obj. till smita; jfr utarmer. at ingen myn owen forma fordöma mik, ey i wägh, ey vtan wägh, ey i hws, ey wtan hws AS Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.">VNB 14. Bo 20. AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 293, 392, 5: 30. ST 271. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 250. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4270. " taghar han kom vtan then renneBoom" ib 1588. " vtan adhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alport skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wara port luka (ante hujusmoBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di portam ponenda eST cataracta) järnadh" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 94). " för mycket trång skuld, SOm var tha utan Grindena" TK 272. - utomkring. gudh han är jnnan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All thing, owan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altingh, wndher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ting oc wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All tingh STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 30.
utan
2) för att beteckna ngn el. ngt ss icke tillhörande en samling, ett antSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLASs el. en kategori: utom, utom kretsen af. riddäre vtan vart raþ SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). drenghen (näml. vare) vtan äMBetet SO 146. " ware nakot föswmat opIvna legenden om Tungulus.">Pa mina wägna i äMBetom, ällar wtan äMBetom" STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 139.
utan
3) utom (det lagliga, normSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala el. vanliga), med öfverskridande af. ii tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alaþen vtan tima (extra honam) mangen hägoma AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23.
utan
4) utom, förutom, förutan, præter. þe heþno kunungane hafþo siaxtighi þusand riddara vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghan AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 177. " criSTnaþos ällevo þusand män utan barn ok quinno" ib 185. " vtan annur flere skäl äru än þässen SOm þät pröua skälict ok trolect" ib 15. " vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla andra dygdher SOm han giordhe tha reSTe han vp af dödha siäxtighi dödha män" Ivna legenden om Tungulus.">Pa 3. Gr 317. Bergström. 1868--70.">Su 425.
utan
5) utom, med undantag af, undantagandes. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All sancti Ivna legenden om Tungulus.">Pauli ben ok limi funno criSTne män. vtan hans howþ. þät var kaSTat Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diupt i en dSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 129. " the godz här äpter näMPnAS, förST BerghaBodha, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vtan en öre skiIvna legenden om Tungulus.">Pan. .. i horn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vtan en fiärdhung" SD NS 1: 446 (1405). " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller skadhe war mellom them qwit vten then schada the Bergström. 1868--70.">Suensca fingo tha the lybescha Gregers magnusSOn j öreBergström. 1868--70.">Sunde fa oc vtan then rekenscap konungen krafde af hans fogda hans län förre hafde" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1706, 1708. Jfr C 1.
utan
6) utanför, förutan. " någon gång STäldt efter det STyrda ordet. ängin þäpling nome Book än hafdhe ey nakan mäSTara, eller oc ängin man nakra gerning vtan nakar hafdhe förST känt honum thz, eller vtan andAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh" MB 1: 93 ; " jfr C 2. han kunne vtan böker (d. v. s. utantill) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla liwdha bibliam ib 26. til eth widheSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKännilsa tekn skulu th haffua skaplara wtan hätto" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 30. " waktaren wndradhe huru hon matte vtan mat swa länge lifwa" ST 279. thz må ey wara vtan mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo ok vitre förhuxan STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 28 (69, 30). hvarn thera (af dygerna) hauer nokot saMBand medh andra, Bergström. 1868--70.">Suä at ängin thera må vtan andra wara ib 18 (46, 20). vm witur man är dyghdSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alös ok liuer vtan godha gärninga ib 45 (115, 49). vax bära blii ok göra vtan sinna natura bland ok spiäl AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 11. " förde maria. .. iheBergström. 1868--70.">Sum chriSTum vtan kiötlikan faþur" ib. " lsidhan lifwir jac vtan ända" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 126. " ey älskadhe han thässa dygdhena swa mykyt vtan sak" Bo 33. " vtan thänna GrunduSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin vardhir bygningin fanyt" ib. " the thiänen sinom sySTrom wtan genkorran" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 11. hängde, brände och hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alshugne. .. wthen lag och STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle rätwise FM 125 (1501). han skipthe lagen wthen wildh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 435. " wäri i STath sinum vtan vfräghð oc konongx wrethe" SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " latis vr hans þiäniST vtän dwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alu" ib. " fari ey af vtan þerrä orlof" ib 5: 477 (1345, nyare afskr.). ib 374 (1344, nyare afskr.). takar nokor vtan lof ällär legho häST ällär skiuut annars manz ib 378. " vnom vi meSTärämannom. at þe. .. magho fräslikä sökiä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allä köpSTaþa. oc köp gyora. .. vtän hwars manz spordagh" ib 638 (1347). " þit magho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allemän frälslikä koma vtän STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allän toll mäþ þy þe hawa" ib 639. vten STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt quSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ib 160 (1343). " skulde thesSO forscrepnno gotz wara henne morghon gafuo, vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo andro skipte ib" NS 2: 101 (1409). " vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt argt" BSH 1: 132 (1371). thula lankt aruodhe vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan reddugha STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 19 (47, 20). tin skämtan. .. se vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oföghelik ord ib 24 (60, 26). " at han skulde skilia abbatisSOnna widher barnit, henne wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan wäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc barneno wtan liffs wadha" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 54. " swa at the ey gatho länghe warit thäs wtan" ib 394. - i förbindelse med en inf. vtän skaþa ät gyora SD 5: 638 (1347). C) konj.
utan
1) utom, undantagandes (jfr B 5 samt utan at). han skulle äta aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzskona frwkt i Ivna legenden om Tungulus.">ParaBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diis vtan aff eno trä MB 1: 159. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle konunga giordo synd vtan dauid ezechiAS ok josiAS" MP 1: 49. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla iugfru sagþo ia viþ biskops AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþi: vtan maria hon nekaþe mäþ tuem skälum AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. " brödhirne sculu äta saman j eno huse. .. vtan the SOm siwke äru" VKR 41. - utan, utom, (annorlunda, annan, annat o. s. v.) än. efter uttryck SOm innehåller en negation. egh agha. .. bönder samu mannom i samu färþ [matt at säliä], vtan till eens naSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als oc ennä natta foþer SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). kan þet. .. swa wara at nakar frälsis man vil vndan frälse gangä, þa ma han þet ey györä, vtan þa vapnsynän hafs ib 477 (1345, nyare afskr.) eigh war läät lätha þöm af fäþerssens siþum vtan mäþ liSTom AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. " iþre guþa äru ängte vtan Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfla" ib 138. " hon Bergström. 1868--70.">Suor sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre uilia te sit hiarta nokrom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. vtan hanom enom" ib 143. " än þe äru röghþir oc är eigh sanpröuat til oc eingti vtan man iäuar vm þeem" SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.); jfr 3. dyruis ängin til at komä þit. vtan þer Bergström. 1868--70.">Sum þit warthar (för wartha) kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allaþer ib 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). þär skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. ängen af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghänom koma vtän þän SOm kyärä hawer ib 5: 638 (1347). " forbyuþum wi yþrom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghä nokon forman foe sik taka. vtän þöm män vi ha[wm]. .. til sät" ib 639. " tho at thät ware eigh vtan (ej mer än) eett höns wärt" ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). the skulu änkte aSTunda vtan (nisi) mik AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. " hafuin engte wdhan thet reghlan lofuar" VKR 57. " han hafþe ängte annat bygkt vtan kiSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 184. " thz är ängin annar man vtan min frände herra iwan" Iv 1999.
utan
konj ., dock ofta, särsk. i det ynGre språket, utbytt mot ind. Jfr BergqviST, STud. öfver den kond. satsfogn. i Fornsv. 54 f., 72 f. hwilkin man Borto är vm tu aar, ok gjör bynum ängin rät. han herte ängin AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bue merä: vtän han haui san forfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al SR 11. " leggi them ewärdþlikä wtläghä. vtan the warþin ateSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alläþär mäþ konongs nathum" SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). skilium wir hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alw minni plikt. vtan þän vrättär wärthe optare giordther ib 670. þa dyruis ängin til at komä þit. vtan þer Bergström. 1868--70.">Sum þit warthar (för a) kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allaþer. .. vtan man hawe þyftelik fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ib. engin skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oc [h] är äptir ättar STudha wthgöra firi drap, utan han wili ib 4: 408 (1335, nyare afskr.). vtan bönder syälwe wiliä ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). wnnom vi iþär. .. þät. .. ät hwat manne SOm byltoghä varþyr i swerike. .. oc är swa man. är wil oc forma arwþä firi sit bröþ. ma oc skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hawa friþ näSTä iþär vtän han se morþäre sins härrä. forraþäre. oppinbar þyuer. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allr þän friþ brytr a quinnom ib 637 (1347). " at i maghen. .. haua fyoghärtaan raþmän. SOm iämlikä skulu vara. vtän nokor franf STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle. þa skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al annär i hans STaþ til takAS" ib 638. " forbiudhom wi hwariom manne. .. the öya äller holma hindra. .. vtan rättare ok bätre beuising finnAS kan" ib NS 2: 204 (1409). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre varþar iak bätre vtan þu biþar for mik AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 135. " ii biscops hus. .. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ängen in coma vtan han kunne väl Bok" ib 144. " må ängin kununGr wäl STyra land och STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogha, vtan han se vitur" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 28 (71, 30). skulu vngara. .. ey tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala utan the warden åt nokro spurde ib 54 (137, 58). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al renfärdogh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diur. .. blandAS ey saman vtan the wilia ok mågha foSTr afla ok föda ib 33 (86, 36). hvi skulu the ällAS wara herra ok iwir män STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aloghans, vtan the liua dygdhelikare. .. än andre män af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghanum ib 18 (46, 19). thz konungx rikit thydher wäruldena SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sina herra forsände fatöka. vtan the sänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din sielfue for sik dyra ok godha gerninga AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 616. " ey läta the mik lifwa vtan jak nywte thin. ok thu gifwer mik thina wärio" ib 165. " enghin ma guz win wara vtan han är rätuis" ib 82. " thetta godha skulu mine ovini STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre smaka vctan the vändAS (misa convertantur) fran sine wranglikhet" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. " vtan j bliuin j skipino formoghin i ey AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilnadhe bliua" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 174. " vtan thu hata syndena format thu ey göra rätuiSO" ib 271. " vtan thu hawir ödhmiuktena. thorft thu tröSTa thik hwazske vidh iomfrudom älla fatidom" Bo 33. " jak tagher smASwennin i mina hand, thu kräff han ater aff mik, vtan iak ledher han helbrigdho heem SOm Bort (misi reduxero et redBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Didero eum tibi), tha wil iak bära synd oc skuld for thin skadha" MB 1: 244. " wtan ha wil döö tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han tija" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 216. AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. - åtföljdt af iMPf. konj. (el. en form SOm kan fattAS ss konj.)., dock STundom, särsk. i det ynGre språket, utbytt mot iMPf. ind. Jfr BergqviST, STud. öfver den kond. satsfogn. i Fornsv. s. 79 f. guz moþer. .. höte hanom dö innan þrätighi dagha. vtan han atar gaue hänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK mäsSO sang (nisi ille d conBergström. 1868--70.">Suetum officium resiturertur) AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 27. " Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäwlin. .. sagþe at han gate sina synde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre böt. vtan han haMBaþe sik niþro lima" ib 172. " han sagde vilia them sköffla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vtran the villo til nadher fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4139. " hwilken ther moth (mot förAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budet att plundra land, STad el. by SOm har konungens skyddsbref) bryther hafwi förbrwith hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsen, wthan swa ware ath konwgnen gaffw ther wpIvna legenden om Tungulus.">Pa enkannelika befSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alningh them sköffla" PM 22. " vare swenske men eij mygit plyctige till at besökie thet mödhe, vtan the wille sielf" FM 228 (1505). thässa gerning iak ey bare vtan thz gudz wili ware STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5818. " lhuru MPtte han tea älla fulkoma sin mildlek, vtan han war medh flerum mannom" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 4 (9, 5). ey skulle han. .. röghia flerom än sik siälwom, vtan synden ware giordh mz them manne eller kono, SOm sinom fiendom nadhighare sidhan the matto minna än han vtan the waro hedhne ib 7. " jwdha matto ey fa himerike, vtan the göBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDo the gaMBlo laghin" ib 450. ängin päpling nome Book än han hafdhe ey nakan mäSTara, eller oc ängin man nakra gerning vtan nakar hafdhe förST känt honum thz, eller vtan anAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh ib 93; jfr B 6. vtan han hiolde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt oppe. .. tha wordhe thz at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzängo ib 128. " vtan guþ vare döþelekar. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre vare människian udöþeleken" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140.
utan
3) i adversatIv anv.: a) utan. the skulu egh þässa plikt vp bära. vtan the sculu skiära sik mäþ tolf mannum SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). friþbiuthum (för firibiuthum) wir þät än riddäre äller swenavapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin häBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD äptir af hans härra wäghnä. vtan a þinGrum kräuitis rätter ib. at thätta hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allis egh iuir eet land at eno. vtan iuir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All þy iuir vart riki är ib 688. " þet ängom manne STäþiä. .. at þe ändrä lund hawin än SOm sakt är, vtan hällär bäträ än wärrä baþe häST oc wapn" ib 5: 478 (1345, nyare afskr.). " þät litla orþp han kunne ensamen läsa þät gik hanom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldregh w minne: vtan lAS þh ät baþe naatr ok dagh" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. " änge andre fingo bätar vtan gingo blinde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar" ib 15. " han. .. lät enkte criSTit folk gaa wm brödh. wtan födde them ok clädde mz kiSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiuna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almus(o)" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 357. " iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al mätta mina vine ey mz honax sötma vtan mz otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alicom oc vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dirlicom sötma" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. " ther matte han haffue enga dwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala vtan reedh til nyköpung tha" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3640. han lydde them tha enkte aath vden Ivna legenden om Tungulus.">Pakkadhe sich Bort hwat han gath ib 2: 3919. " the viSTe tha engin radhe wtan badho foghatan göra sich nadhe" ib 3935. skulu the ey tilföghiAS conuentonne j chor ällir dormitorio ällir conuentzSTuffuo, wtan STanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din wtan chorin nar the äru lidugha AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 30. ib 1: 24, 4: 32. thy han ey hyölth sina tro, wthan haffde hemeligh wnderSTandh mz fiendommen PM 3. " ey at enaST äs thu förbannadher. .. vtan (utan äfven) thiin affköBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD" MB 1: 173. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the konSTer SOm mannenom äre ärlika eller tharflika, ey at eno til likamens thärfwa, vtan oc til siäla tharfwa" ib 93. " ey eens bröt vaSTi drötningh mothe konungen vtan jämwäl mote STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla herra oc förSTa, SOm äru j hans landhom" ib 2: 180. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom mannom äru godhe ängla gifne til gömo. .. ey swa at änglane skiliAS fran gudhi. vtan swa thiäna the siälinne at the forlata ey gudh vtan idhkelika äru the j hans ASyn AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. b) men. liua a latin hete candela ok þär äfte cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllAS höghtiþin candelmässa rät naMPn. .. vtan lekfolket SOm eigh forSTar sik cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar kyndelmesSO fore candelmesSO AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. husfrun troþe tekneno väl utan tok iäwgha af þy. at han näBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDe eigh cosman ok damianum ib 516. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz a iordhinne är skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al forfarAS vtan mz thik wil iak binda säät" MB 1: 168. " vii namum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the häAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho skrift. vtan ey hafwm vi thz SOm gudh kräuir af os" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 271. " haffwer jag tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alet faST vtj och wille gerne forlike them, vthen thom kan jngen forlike" FM 229 (1505). AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 171, 175. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 85, 211. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 100, 110, Gr 272, 273, 279, 285, (Cod. D) 336. AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5, 8, 16, 24, 4: 80 ST 198. Bergström. 1868--70.">Su 69, 131, 181. Jfr for utan. I förbindelse med en följande Ivna legenden om Tungulus.">Partikel AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildar utan uttryck, SOm brukAS ss prep., adv. el. konj.
utan
1) så framt icke. the (ɔ: Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäflane) atir vmuändAS ok til flygha annantidh at GriIvna legenden om Tungulus.">Pa hona (själen).. . vtan at (nisi) nakor bätringh äptir föAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghir AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24. sidhan sculu sySTre oc brödhir haSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda thera thyST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt til äptir warfru mesSO vtan at them threngir san nödhthorft til at bryta thera thySTo VKR 16. MB 2: 186. offrAS wändhins engSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis j cloSTerins nytto, wtan giffwins fatiko folke, oc widhertorfftoghom kiSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiom wtan wanlika at cloSTrit tränghis tha aff owndflylike widhertorfft AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 32. VKR 76. " egh hafdhe honum swa mikit Bort aff liggiande Grund, vtan at (så framt icke förhållandet varit det att) jak behiolt min köpenskat oc mina huSTru smidhe" SD NS 1: 678 (1407).
utan
2) utan att, med mindre än at the kwnno ey a naghra sidho fram fara wtan at the skullo j w mith gynom STadhen MB 2: 235.
utan
1) utomkring, omkring. " biin kändos widh sins skaIvna legenden om Tungulus.">Para närwaru. bygdho hanum fäghirSTo capellam aff honagh oc wax vtan owir AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 26. " vpbran aBotin. .. ok silfwit vtan owir wax laMBit aff lygneldenom" ib 40. " elenus. .. skreff een kreez miz sinom fingir vtan iwir sällan ib 194. "
utan
2) utom. " nar siälin wtan owir (extra) sik wpfördh, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All wmwänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis j siälffuan gud" Bergström. 1868--70.">Su 289.
utan
1) utanför. " vndradhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt folkit vtan til var: hwi zachariAS duSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis swa länge" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 892. med afs. på STällning ss tjenande broder el. sySTer vid ett STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer (jfr Lat. ad extra). et takis andra quinnor til sySTra vtan til VKR 9. " sculu the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alrey wara flere. baadhe the focarie jnnan fore äru oc the SOm vtan til äru än tio" ib. " aff brödhranna STadga vtan til" ib 29. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllAS brödhranna vtan til forman ib. "AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 116. Jfr utan for.
utan
2) utantill, i det yttre, utvärtes. han ville tee sik hänne tholkin vtan til SOm han var i hiärtano Bo 227. " skodanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis the ythre ödhmiuktena iak bewiSTe wtantil" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 820. " irnAS the at göma ödmiukt innantil j amuiteno ok vtantil j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhaBonadhenom" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 81. " han synis mannom vtantil prydBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir vara mz godhom sidhom" ib 68. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 109. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 26. AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 6, 167, 3: 102. MB 1: 126, 2: 287, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6190, 6217
utan
3) ute, utomhus. andAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh mz hulkom SOm iordhin maghe redhAS ok ySTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiAS vtantil (foris) AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. ib 291. Jfr här utan til.
utan
1) omkring, rundtomkring, omkring. ther STanda ok gönom hiärtat twe thorna ok vtan vm thz är draghin en hinna AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 266. " lät han ther om kringh vpbyggia septem piranBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dios. .. wtan om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thzta vphögde han (his circuMPousit) vij STora oc högha STuder" MB 2: 268. " lofuAS väl ath hafuAS vtan om häAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgodoma gul äller sylf" VKR 78. AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 34
utan
2) utom, utanför? arla om morghonen fingho the see vtan om STadhen otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alighen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogha MB 2: 233 (kan förAS till 1).
utan
1) utanför. " hawer jak vnt henne. .. en attundSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aloth innan fiskeoosith, SOm jak ther hawer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vtan vidh" SD NS 1: 170 (1402).
utan
2) utanför, utan att få komma med, utan del el. lott. fathiga swäna fik iak land ok sloth ryddherskapith gyk faST wthen widh STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Till. t. LSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 233.
utan
3) desBergström. 1868--70.">Sutom. " siden äter herra aBote wtan widh fäm eg och fäm sinnom fäm eg" AS 60.

Part of speech: pp, ab, kn

Additional information: adv., prep. och konj.

Grammatical aspect: adv. prep. konj.

Alternative forms or notes:
 • wttan MD 18.
 • vttän SD 6: 149 (1349).
 • vta ST 279 (jfr 551); MD (S) 301.
 • wtha (i rim med nywtha) MD 170 ; de båda sistnämda ställena äro dock måhända att föra till ute),
 • utan af ,
 • utan at ,
 • utan for
 • -fore.
 • -fore. -firi L.),
 • utan fran
 • -fraan.
 • -fra )
 • utan ivir
 • -owir )
 • utan kring ,
 • utan til ,
 • utan um
 • -om )
 • utan umkring
 • -om )
 • utan upa
 • -vppa.
 • -wppa.
 • -oppa )
 • utan viþer
 • -vidh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back