Utkoma

Old Swedish Dictionary - utkoma

Meaning of Old Swedish word "utkoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utkoma Old Swedish word can mean:

utkoma
1) komma ut, slippa ut.elabi fullelica vth scridha oc vth komma STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 56. her swens landbo . . . som mannen j hel sköt pa alandh ok ander buck her forhindret hade j STadzsins jern ok vtkom epter verdigx faders biscop kortz scriffuilse STb 3: 319 (1496). ib 348, 377 (1498) . " ingen skip skule wtkomme huaden helSTz the äre wtom bomen " ib 4: 198 ( 1511) . - komma ut, spridas. ther ryktedh ther aff wtkome STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 ( 1495) .
utkoma
3) utgå, utfalla, utbetalas, utgivas. huilka for:de peninge äre redeliga wtkoMPna j förrerörde klokkans betalning och lösen Svartb (Skokl) 505 ( 1471) . " ath the wilie legge sigh win om at göra skatten redho sa ath han skal wt komma tha then laga tiidh är " GPM 2: 59 ( 1501) . at wii skull swa haffue wore wtlagde peninge igen, som wtkomme til lhans nades eget nytto oc behoff STb 5: 349 (1521, Kop). ib 350 (1521, d:o). .. ok at then hielp ej kan swa kort utkomma är intet i myne volde, huilke iak doch förmoder pa tiid och STunder wel utkomme skole HSH 13: 32 (1524? Brask). - part. pret. utkomin, 1) härSTammande (från). en qwinna . . . hwilken wth kommer war aff ärlege släkt. JMPs 403. 2) alSTrad (av), härrörande (från). titubacio är hala kötlikhetinna oSTadwghet, wthkomen aff hogxsins wans[k]likhet (ex mentis fragitilate descendens) SpV 139 . 3) utbruten, avsöndrad. thwa dela j ene thekth a kopparberghena . . . som är wth kwmen aff huSTrw ludzsio . . . byrdh Neuman Vokbal 77 ( 1449) . böledh sudher om kapenhawta lagt j iiij ra hörer them aff aros och grwas byom til och är vthkomen aff ingos by Svartb 480 ( 1464) . " thesse ängia äro vt koMPna aff booz äghom " ArfSTv 76 . - Jfr koma ut.

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -komma .
  • -kwmen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back