Utländsker

Old Swedish Dictionary - utländsker

Meaning of Old Swedish word "utländsker" (or utlændsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utländsker (utlændsker)
utländsk, från annat land, främmande. at kunungur ok höfDinge skAl hedhra ok ära. .. vtlänzka ok okunnungha (för -ugha) män, the til hans koma RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (148, 65). at rikesins fäste fåns ey i händr utlanzkom (för -länzkom, se Errata i sl. af Lg.">Bures uppl.) mannom ib 75 (182, 82). ib 63 (157, 69). RK 1: 958. " vtlenske män" MD 325. " jak är wtlänzsker man" MB 1: 202. " tha togh han sik twa husfrwr, oc badha wtlänzska" ib 212. josep oc maria (som beskrifvit sig från Nasaret i GAlileen till Betlehem) the waro i thy hwse ther heet Diuersorim. thz war et gästahws som Alt wtländzst folk war wti. fore thy at the waro oc wtlänzsk Lg 33. vt länscz drotningh RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 229. " mz vtländzskom sidhom" ib 3: 321. " wtläznt maAl" Lg.">Bil 464. " sauina sagdhe sik wtlänska wara ib. "Fl (Cod. B, C) 79. Al 10328. - the utländsko, utlänDingarne. folkunga. .. baro wid the wtlenzsko eth haat RK 1: 1013. " ati älska meer the vtlenzska mer än ooss" ib 1015. - i obest. form. pl. substantivt: utländningar. sculu badhe inlendske oc vtlenzke then fridh niwta MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 29 (1375, orig.). thztä slot haffuer giort mykit ogagn bade inlendzskom oc wdlendzskom Di 66. " vthlänske rädho swerighe tha" MD 385. RK 1: (sfgn) s. 175.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so utländsker may have also been written as utlændsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ländzsker.
  • -lendzsker.
  • -läntzsker.
  • -länzsker.
  • -länzker.
  • -lenzsker.
  • -länsker.
  • -lensker.
  • -ländzst Lg 33.
  • -länzst Al 10328. -lantz (för -läntz) Bil 464),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᛚᛅᚿᚦᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back