Uttaka

Old Swedish Dictionary - uttaka

Meaning of Old Swedish word "uttaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

uttaka Old Swedish word can mean:

uttaka
L.
uttaka
1) uttaga, borttaga. " tedhe them hwar stenin ok iordhin war vttakin" KL 85.
uttaka
2) uttaga, hämta. " i samma hwss som wi honom nw tttaga" BSH 3: 80 (1445).
uttaka
3) taga, hämta. " bok thessin är uttakin medh fåm ordom af thöm bokum wise mästara hafva giort um styrilse kununga ok höfdinga" KS 1 (1, 1). mz. .. tolkom ordhom w kärleKSens fathabwr wth taknom (asSumtis) Su 104. Jfr taka ut.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -taga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back