Vägha

Old Swedish Dictionary - vägha

Meaning of Old Swedish word "vägha" (or vægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vägha Old Swedish word can mean:

vägha (vægha)
L.
vägha (vægha)
1) strida, kämpa. " konungh karl mykit om rikith wogh" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 7.
vägha (vægha)
2) dräpa, döda. " han är väghin mz mykin ära" Fr 1370. " marghan man mono the wägha" Al 4084. JFr vighiandi, väghandi, vighanz vapn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vägha may have also been written as vægha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vogh.
  • väghin) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back