Vander

Old Swedish Dictionary - vander

Meaning of Old Swedish word "vander" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vander Old Swedish word can mean:

vander
L.
vander
1) granntyckt, nogräknad. " the waro ekke vandhir (Cod. A granne 204) at dryk eller födho" MB 1: (Cod. B) 547.
vander
2) svår, svår att komma till räta med, svår att stå sig emot. med dat. han war them ij stridh mykith wander Al 1730. - svår, som icke lätt låter gig göra. thz är swa vant mz litla makt thz högha bergh at springä MD 172 d. uant (var) at känna en for annan Bu 193. " thz är want at wita huru wärudlin kan sik widh han skilia" KS 23 (55, 24). " nw är wandare (Cod. A wärra 54) at wita ängelsins hugh än mantzens" MB 1: (Cod. B) 552. än är wandare (Cod. A wärra 54) änglenom, at vnderstanda nakars ängels hugh än mantzins ib. " thz är vaant (Cod. A ont 279) at wita, hwath barnith giordhe thz hiälde aff ilzsko, eller aff wnawitzsko" ib 553. thyngre thing oc wandare at lösa ib (Cod. A) 327. - svår, mödosamt, besvärlig. et lifwerne want Al 5952.
vander
3) svår, grof. thz är een synd stoor ok wand Al 6385.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vant.
  • vaant MB 1: (Cod. B) 553),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back