Väria

Old Swedish Dictionary - väria

Meaning of Old Swedish word "väria" (or væria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väria Old Swedish word can mean:

väria (væria)
L.
väria (væria)
1) värja, försvara (mot fientligt angrepp) skydda. the wäria. .. rämska rike STenianus. Se STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 125. " vi thörfuin nu Alle een GOdhan forman minna frugho rikä väl 'väria kan" STephens. 1849.">Iv 1503. " the wardho han (STaden) länge vtan laST" Al 1555. " thu later thit STycken på Forn Svenska.">EGhith fädherne häria som thz skulle häller wäria" ib 1574. " the haffdo gerna wart sith land" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2966. ib 702, 736, 2: 7810, 9081. thz (tornet) wardhe the ther vppe la ib 2759. the lagdo sik nidh wid angna bro ok skullo the bro kaSTa ok werya om nakor man wil i lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit herya ib 1: 2284 ; " jfr 8. skikkado the hwndrada wäknara at wäria hwan brwnnen" MB 2: 156. " lofwa. .. gudhi ok mik at thw vilt väria the heSTycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio ok tro" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 388. " lib 367, 389. thw vaardhe änkiona" ib 2: 264. " mins fadhirs akt är äkke at värna älla väria sina vini här i värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinne i swa matto" Bo 83. iak worde mit STycken på Forn Svenska.">EGit liiff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 56. " GOdhir hirde vär sina hiordh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 133. " thz är een ondh hand ey wär sit STycken på Forn Svenska.">EGhit howdh" GO 283. " een foghil han wäär sin STycken på Forn Svenska.">EGhin bwr" MD 390. " then Bonden skulle mäST at wäria han mon honom förSTa at häria" ib (S) 256. jak vär (defendo) thom mz mino vAlde som tröSTa a mik STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: l89. twe aff them haffdo mällan sin machabeum oc mz thera harnisk wardo han Alla wäghna vtan skadha (Machabeæm meBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dium habentes armis BergSTröm. 1868--70.">Suis circumseptum incolumen conservabant) MB 2: 311 ; " jfr 6. een raSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn kom ok wardhe likit for Allom fuglom iok Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwrum" STenianus. Se STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 474. " til at wäria land ok rike, medh STridh ok bardagha, firi owinom tera" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 79 (195, 87). " huru Borghe ok hAldande hus skulu byggias, ok huru man skAl töm hAlda ok wäria före owinom sinom" ib 84 (207, 93). j hawin wäria ther idhir skulu wäria for owinomen STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 191. " hans (riddarens) tro som han. . vardhe fore rätuisonna owinom (ab intimicis juSTitiæ defansavit)" ib 3: 394. " wi aghom þöm tolf for Allom waþa oc skaþa. .. väria" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). vär mik nw fore All sweik Fl 791. STodh folqvardh ok wärdhe dörena för honom Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 258. huat han ville ther a hända thz gat man ey wäl for honom waart STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 974. " aff huat skadha thu mik varde" BergSTröm. 1868--70.">Su 339. " gud vär honum aff Allan wadha" STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 69. hwar thens som aSTunda at wärias af thesso skyno (ab hac nute defenBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di) Flye til minna ödmiukt ock föSTycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe hänne. thy at vm hona ok mz hänne värnas han af syninna giri. .. ok aff hörslina luSTilsom STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 278. värias the ok beuaras aff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfulzlica freSTilsa jnguitilsom ib 3: l292. - abs. thär är GOth at väria som ängin vil häria GO 163. " han wardhe thz ytherSTa han förmatte" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 74. - mädh väriande hand, med väpnad hand, med vapen, med väpnad STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. honom vndradhe STorlika hoo thz skulle wara som Ale na hade dräpit aspilian resa mz wäriande handh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 194. han fik iherusAlem mz väriande hand (cSTephens. 1849.">Ivitatem. .. armis capit) MB 2: 293. SToria. 1816 ff.">HSH 20: 100 (1507). " claus kom sich vppo elaholm snart mz wäriande hand blef han thär hardh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 343.
väria (væria)
2) med väpnad hand (i envig) uppträda till försvar i en rättssak; värja el. försvar (ngn el. ngt el. ngns sak). herra gafuian hafuer hänne thz iät han vil hänne väria om hon hafuer sat STephens. 1849.">Iv 3632. " vil lhon ther om til hofua fara ok fa sik ther thän sama man ther thz (det omtviSTa GOdset) for hänne väria ian" ib 3616. " thz ika skAl morghin koma här för än dooMBrin ower idher gar ok antiggia iak dödher blifua skla äller ok väria thetta maAl" ib 2770. " ther fan iak ängin ther thordhe vil taka at väria mit maAl for tholika saka" ib l2758. vil iak väria hänna maAl (verja sok hennar) ib 3113. hon skule bränna op a eet bAl lhafdhe han ey vart tha hänna maAl lib 3930. ib 3688, 3701, 4013, 4734, 4996. väria minna iomfrw sak ib 4018.
väria (væria)
3) med edgång värja, med el lbetyga (ngns oskuld el. lorättmägigheten af en anklagelse), fria. hwem þässe förnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde tolf äller syu af þöm väriä, äru varþe for os oc warom dome SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). lagde the henne til thät hon skulde haffua mört sin Bonda. .. fore hulkit hon haffe wart sig med ij [2] tolffter män j vAle kokkerSTwfuo hulkit jac lot til lnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinna tha ware the Alle rede huar med sin eed annen tiid at wäria henne Upplands LagmanSDomBok 1490-94 s. 22. tha lagde iach hanom epter lagen a werriä sSTycken på Forn Svenska.">EGh sielff artende, tha STode thär iij [3] tylther pa gwlwith som lhanom Alle wille lfullelige wärriä ib 69. döMDes. .. oleff niilsson kuttis ffri för then til tAl som hon lade honom til ath han skulde haffua STulit hännes viST hus och näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdnden hon wärdeSToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 168 (1508). ib 149 (1506), 160 (1507), 194 (1508). the xii i jäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde sotto honom wärde ib 278 (1509). xxiiij men honom wärde ib 159 (1507). " witis thz honom ok han dyll thz thz scAll lhöuitzmannen näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna iij män aff them bezSTa Borgharom owildogha the sculo han antike wäria ellir fälla" STycken på Forn Svenska.">EG 63. " huat the fälla warj fälth huat the wäria varj warth" MSTycken på Forn Svenska.">EG 54 ib (red. B) 59. STycken på Forn Svenska.">EG 67.
väria (væria)
4) med ord försvara, förfäkta. han vardhe ok forswaradhe sannindena Bo 115. " han. .. vardhe hvars herra iheBergSTröm. 1868--70.">Su deel lswa manlica" ib 152. nw wardha iudha swara mz os criSTnom ok wäria sina böker STenianus. Se STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 83. at. .. väria. .. criSTna thro mot hedhnom mäSTarom ib 618.
väria (væria)
5) försvara, tag i försvar, söka ursäkt för. ey wär jak mina synde, ey löner jak mina ilzko Ber 94.
väria (væria)
6) skydda, bevaka, bevara, förvar. med två ack. en örn varþe þera lik ospiällaþ Bu 527. " thu menas. .. mz them yrtagardhe, ther gudh silfwir lyktan wardhe" ST 205.
väria (væria)
7) skydda, utgöra skydd för. förST skyle han (ɔ: min mantol) ok wär fore STormand wädhir, annantidh wär han for STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKo froSTe ok köld STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276. ib 288. " wär jord muren tän inre adhelmuren för STenkaSTe" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 86 (210, 94). swa som hAllande hws wär for owinom ok fiendom (defenBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit contra inimicos) swa wär mins sons guddoms makt hans mandoms lika at ängin owin moghe han skadha STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 341. " natskona som väria fötirna vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diraat" ib 3: 142. " hiämin vär hofwodhit for skutom ok slaghom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 377 (motsv. STälla ib 4: 336 " har af skotum ok slaghom). "
väria (væria)
8) afvärja, förhindra. " iak skAl thz väria" Fl 155. " om nakar kan idher skuld at gifua thz vil iak väria äller dödher blifua" STephens. 1849.">Iv 1816. - med nekande sats inledd af at. atilius konung gik oppa tornith, ok loth lykia dörenar j ghen ok warde ath nyfFlinga komo ey til hans Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 253.
väria (væria)
1) värja sig, försvara sig. hon varþe sik mz dygh Bu 511. nw äru thriggia handa vakn. .. annat är thz som mannin vär sik mz swasom swärdh STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 115. wär tik nw manneliga Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 69. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 62. " hänna fadher vardhe sik som een man" Fl 37. " liten STund sigh warde" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6504. STephens. 1849.">Iv 3777. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 311, 1569, 1763, 3898, 2: 8701, 3: 2299. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 39, 42, 70, 112, 125, 177. - värja sig (mot), taga sig till vara (för). med prep. af. huru the skulu sik wäria af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwls freSTisom oc mäST af quinno fäghrind oc thera wmganGO Hel. mäns lefv. 225; jfr 3.
väria (væria)
2) värja sig (med edgång), fria sig, bevisa sin oskuld. nu käre höuitzman om affäkt dylia the badhe then hona giordhe ok them hon giordhis til tha wäri sik then aftäkt giordhe mz twäggia manna edhe ok sielfwir tridhi TB 78. firibiuthum wir. .. at hwarte riddare äller swenävapn. ther qwävde sik sin i mällin mäþ vquädthins ordhom. .. ok uiti þät at uitis þät riddärä äller swenawapn ok gita the STycken på Forn Svenska.">EGh wart sik þär fore mäþ twem riddarum. riddäre mäþ twem swenävapn swenavapn scAl af os taka plikt þe aþrum är til räzl SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). Upplands LagmanSDomBok 149094 s. 22 (se under väria 3). tha worde han sSTycken på Forn Svenska.">EGh med thenne epterscriffne xi ib 39. ib 69 (se under väria 3). wäri sik mz xij mannom STycken på Forn Svenska.">EG 63. wäri sik mz siäx Borgharom ib.
väria (væria)
3) skydda sig, skaffa sig skydd. a hwario Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwr war giordher en widher oc STadugher thorn aff thrä, vndher hulkom wäpnarene wardhe sik för rägn hagil oc pilom MB 2: 237. reFl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väria may have also been written as væria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wärriä Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 69. werriä ib. " variä" VGL I J 2:: pr. pres. vär wäär MD 380.
 • konjj.
 • vari wari VML I B 4. uari VGL I FS 6: 2. imperat. vär.
 • wärþe VGL III 74. wärdhe Di 258.
 • wärde BtFH 1: 159 (1507) , 160, l68 (1508). werde Di 125.
 • vaardhe Bir 2: 264.
 • worde RK 2: 9081: Di 56, 112, 177 ; Upplands Lagmansdombok 1490-94 s. 39. wäride BtFH 1: 149 (1506).
 • värþer VGL II þ 2.
 • värder: -ir ib I Md 14: 3. n. vart waart RK 1: 702, 736, 974.
 • wärt VGL III 6),
 • väria sik ,
 • värias , fria sig, frikännas. [huat häldhär hin som han kärþe] til falz ällä värs [firi horsiangina] SR 58.
 • väria af , afvärja, varja sig mot. thu som gaff honom swäridt til at wäria aff hedhningana (in defenionem alienigenarum) MB 2: 160. Jfr afväria.
 • väria utaf ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back