Väria

Old Swedish Dictionary - väria

Meaning of Old Swedish word "väria" (or væria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väria Old Swedish word can mean:

väria (væria)
1) värjande, försKLemming. 1846.">Var. " vm rikesins wärio ok fäKLemming. 1871--73.">STe" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81). " vi viliom gärna härscapet vt giua tel roma rikes värio" Bu 507. " at göra riDDara til the hälgho kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio loc tronna värio" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 366. iohannes baptiKLemming. 1871--73.">STa KLemming. 1846.">Var. .. af herode sattir i myKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoKLemming. 1871--73.">STofwo for rätuiKLemming. 1856.">SOnna värio (defensiotem) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 79. " lib l83. thön wapn the skulu i KLemming. 1871--73.">STridh haua til slahg ok wäria" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 57). " siw hundrath fäKLemming. 1871--73.">STe, the man veet til värio bäKLemming. 1871--73.">STä" KLemming. 1844.">Fl 945. " konungen sende them hwat the behöffua bade til wäria oc lsa til föda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2. 7603. komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir jak thom til hiälp oc värio mz minom KLemming. 1846.">VaknomKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. skipa thik herra väl til väriä KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4425. " the reDDe sig till wäriä thz bezKLemming. 1871--73.">STa the kunde" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 177. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4937. han. .. rännir hanum swa rasKLika a thz han kan ey til värio fa KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3362. " han tok til weriä" KLemming. 1846.">Va 37 the thora äkke gripa til värio KLemning. 1860. SFSS.">Bo 154. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2. 7848. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 39, 67, 87. " han rädhes at KLemming. 1862.">Almoghe gripe sik nokora tröKLemming. 1871--73.">ST ok wärio mote hans ilem åthäuom" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 62 (155, 68). widh kwKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlarwm grep han en wäria KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3222 gripa ena andra veryo aff ny ib 717. ib 3896. " os bör. .. thänkia opa hwru wi sätiom wara wäria op aa" KLemming. 1862.">Al 1846. the Suensca. .. schicka sina wäria KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2. 2168. tha gawo the wäriona, KLemming. 1856.">SOm ytra mwren göMDo KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 11. af tyrKLemming. 1871--73.">ST mågho te trängias til at gKLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iva lhus ok wärio KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 86 (211, 95). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " thäntiidh iak war swa aff thöm (KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DiaKLemming. 1844.">Flarne) mödKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir oc wtröättir at iac maxan hafdhe giwit wäriona Hel. mäns lefv. 191. hans wäria war faKLemming. 1871--73.">STa oc bön" ib 295 " a Fruär ligger swa lithin weriä the kunno ekke wapen at bärä " KLemming. 1846.">Van LejonriDDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv (Cod. B) s. CLXXI. han wiKLemming. 1871--73.">STe sik änga wärio (ingen möjlighet till försKLemming. 1846.">Var) KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). - motvärn. thz KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diwret sätte sik til wriä moth the ij [2] riDDare KLemming. 1846.">Va 24. the iij sättä sik til wriä ib 36. ib 51. " satto the sik til wärio" KLemming. 1871--73.">ST 340.
väria (væria)
2) värjande, Frikännande. " förnäMPde tolf skulu a hwario are töswar finnas at minKLemming. 1871--73.">STo. .. sik at simiä baþe vm värio oc fällo" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).
väria (væria)
3) försKLemming. 1846.">VarsKLemming. 1871--73.">STällnng; poKLemming. 1871--73.">ST; i sht förskansad KLemming. 1871--73.">STällning, förskansning. litet för än thz war swa beKLemming. 1871--73.">STelt oc hwqriom sina wäria befäld KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2212. min wäria wil iac wel forware ib 2981. " marskens wäria tordhe fiandena ey nKLemming. 1862.">Ala" ib 2182. " opte the then wäria sökte" ib 21823. " hafde the för then wäria fara" ib 2188. the haffde for husit et hKLemming. 1862.">Aldh oc bycht til wärio oc KLemming. 1871--73.">STadldh ib 2887. " elden. .. meKLemming. 1871--73.">ST erik pukes wärie op brende ib 2983. "ib 2897. " skermar oc wäria" ib 5879. ib 3: 1023.
väria (væria)
4) försKLemming. 1846.">Varsmedel, krigsmateriel, KLemming. 1846.">Vapen. " mz godhe wärio ok raske hand wäl reDDa badhe til hand oc foot" KLemming. 1862.">Al 4766. " the resa.. . forgaffwo tha sina wärio hardha" ib 7386 (möjl. att föra till 3). xxx wäMPte män mz fulle wärio KLemming. 1871--73.">ST 524. " bespisandes them mz KLemming. 1862.">Alzskons spisningh oc widherthorfftoga värio til at örlEGha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 247. " til efFron KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STan KLemming. 1871--73.">STadh badhe aff folk spisningh oc värio fullan mz KLemming. 1862.">Alla köns hedhningom" ib 317. the. .. kaKLemming. 1871--73.">STadho Fran sigh KLemming. 1862.">Alla wärio (projecerunt arma Sua) ib 260. ib 292. " tha the mik thwingadho vtan väria (mig KLemming. 1856.">SOm KLemming. 1846.">Var utan KLemming. 1846.">Vapen? KLemming. 1856.">SOm icke hade tillfälle att för sKLemming. 1846.">Vara mig?) iak skulle otrike troskap swäria" Fr 669 ; jFr 2. lKLemming. 1856.">SOmme oppa husit lopo blotte for vtan KLemming. 1862.">Alla wäria KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7628. " han reDDe sich KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK mz folk oc wäria" ib 1488. ib 6993, 7681, 7803. " bössar oc wäria" ib 5043. " the komo. .. KLemming. 1862.">Alla. .. mz harnisk oc KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa wäria" ib 1320. " ib 1: (sfgn) s. 186, 2: l6202. "BSH 5: 7 (1504). " her iwar sculde antwardha öölandh mz spiiss och wärya" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3324. ib 270, 3227, 4083, 4191. häKLemming. 1871--73.">STh harnisk wäria hadhe han nogh ib 1388 " gläffuia piil lbyssar och andra wärya the nogh haffua " ib 3627. " man sa huse mz thera wäria ib 3961. the meer än xl tusendh waare KLemming. 1856.">SOm godha wäria i handom baare" ib 3380. " KLemming. 1862.">Alla theras wEGior KLemming. 1871--73.">STak han ower en sida" ib (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4249. haffuer iach. .. skicket mith folk KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diith nedh till skips med bysser weryä sKLemming. 1862.">Alth hwKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle HSH 20: 51 (1506). wthen wergia iag ind i weKLemming. 1871--73.">SThergötland foor KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 281. lbraKLemming. 1871--73.">ST swerKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dit Sunder i hiälten, oc tha han sag at han haffde ängen wäriä, tha sage han till KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didrik lat mek liffwa (nu er han KLemming. 1846.">Vapnlauss ok geFr sik i vKLemming. 1862.">Alld þiðreKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS) KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 19. " detzleff bleff i byn mz thera häKLemming. 1871--73.">STä oc wärio" ib 97. " konungen KLemming. 1871--73.">STällede slotit oc slogx mz them badä mz blidär oc annar wäria" ib 39. ib 33, 64, 110. " blandamär tok bEGges thera wriä (were; om svärd och KLubba) Fra them" KLemming. 1846.">Va 33. reKLemming. 1871--73.">STe fKLemming. 1862.">Alantin sik opp och kom til sinä weriä igen ib 25. " mz. .. KLemming. 1862.">Alla lhandha wapnom oc wäriom (armaturis)" Su 52. swärdh, kniff, polyxe, heller hwath värio thz helzth KLemming. 1846.">Vara kan SEG 114. lib 119. engen eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetz broder i samma coMPani tildyrffues at bära nager schadeligen wapn mz sick i KLemming. 1871--73.">STeMPne eller appinbara dryckio huilken ther mz befunnen vorder. .. haffui värian forgiort KLemming. 1856.">SO 112. " engen broder bäre nagar bana KLemming. 1846.">Vapen med sick til gildes KLemming. 1856.">SOm är yxe korda eller langh knyff. .. gör han schada mz sama väria böte i äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetet eth hKLemming. 1862.">Alfft pund KLemming. 1846.">Vax" ib 206. röfuade mik KLemning. 1860. SFSS.">Borth myna värio oc lather henne bära dagliga for myn ögon mik til smälek DD 1: 182 (1503, eft. aFr. hos Langebek).
väria (væria)
5) bröKLemming. 1871--73.">STvärn (på fartuyg)? fongerne komme mellen vergen och thöm (de fientliga besättningkarlarne) FM 361 (1508).
väria (væria)
6) skyDD, beskyDD, beskärm, värn. them är KLemming. 1862.">All wäria oc hiälp affgangin (recessit ab eis omne præKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DiKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dium) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 402. " takum wi samu tolf fornäfndä näfndämän vnKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di wara väryu" SD 5: 606 (1346). iak KLemming. 1844.">Flyr. . vnKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di þra värio Bu 143. " symon. .. wandadhe eygh. .. römsca KLemning. 1860. SFSS.">Borgh hafwa meer vnder sinne wärio Bil105. at the äru upföDDe unKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di lydhno ok wärio fadhurs ok foräldra hans" KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11) ; jFr 7. fauKLemming. 1871--73.">STin[ian]us fik til radha at sända modher mz (twem) synum til athenis. .. til wäriu for (onde) lyccu Bil 347. " j sancter olafs KLemming. 1871--73.">STad kom elKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir lös oc bran KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlica tha baro the wt til wärio hans hälgha likama moth eldenom" ib 872. - om perKLemming. 1856.">SOn: värn, beskyDD, beskyDDare. thin gudh. .. wari thin hiälp ok wäria Bil 360.
väria (væria)
7) vård, omvårdnad Sua KLemming. 1856.">SOm härra grEGris hafde mik ii sinne verio, män han bibde, Sua taghar ok Fru katrin ok hänna barn mik ii sina värio SD 6: 1 (1348). " herra aKLemning. 1860. SFSS.">Bote skKLemming. 1862.">Al taka i sina wärio haquon, KLemming. 1846.">Varn KLemming. 1856.">SOn ib" NS 1: 628 (1407). - förKLemming. 1846.">Var. thän KLemming. 1856.">SOm KLemning. 1860. SFSS.">Bokena vilde köpa tok hona i sin värio KL 220. lati. .. KLemming. 1862.">Alt landgiäl linkoma j intäktomanzins wärio VKR 37. " vm thet är ey til j redhoswensins swärio KLemming. 1856.">SOm then siuke aaKLemming. 1871--73.">STundar" ib 42. " han haffde opBurid ena mandz KLemning. 1860. SFSS.">Boot foe sinna huKLemming. 1871--73.">STrus fader KLemming. 1856.">SOm war lx marc oc hafft thät j wärio jt aar sidan then förnäMPda huKLemming. 1871--73.">STrun war gifft Upplands LagmanSDomKLemning. 1860. SFSS.">Bok 1490-94 s. 27. - innehafKLemming. 1846.">Vande, besittning, förfogande; våld. ingiäld. . þe vi hawum nu i KLemming. 1846.">Varre väriu" SD 5: 562 (1346). " skulo the forneMPd aKLemning. 1860. SFSS.">Bote ok conuente the forneMPdo goodz hawa i therra wärio. .. til then dagh the sina peninga. .. aterffa" ib NS 1: 379 (1404). hwilkin KLemming. 1856.">SOm thenna prebenona hafwer i wärgino (troligen för wäggio) ib 456 (1405). ib 2: 114 (1409). thät (ɔ: KLemning. 1860. SFSS.">Bolit) haffuer aff KLemming. 1862.">Alder ligit wnder peder monKLemming. 1856.">SOns gard j risinge hulkith. .. nielses moder fader haffde hafft j sinne haffuanKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis värio Upplands LagmanSDomKLemning. 1860. SFSS.">Bok 1490-94 s. 25. the slotten. .. KLemming. 1856.">SOm the j värio haffe KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5313. " her erik axelsKLemming. 1856.">SOn haffuer KLemming. 1862.">Alth fynlandh i wäria" ib 3: 2572. " owir KLemming. 1871--73.">STriDDe iak demeterium oc lhaffwir j Fria värio KLemming. 1862.">All lhans landh slot oc KLemming. 1871--73.">STädher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 252. " thzte rike oc KLemming. 1862.">Alt lthz i ägä haffuer iak lmynä wäria" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 116. " skulä wij bada EGä hwat iak i wäria haffuer ib. "HSH 19: 22 (1504). KLemming. 1862.">Alt thet ogiort sölff iach i mijn wärie hade ib 24: 50 (1516). " KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diwrin KLemming. 1856.">SOm äru j manzsins värio (ad manum hominis Sunt)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: l311. - pl. huilith gotz risabergh cloKLemming. 1871--73.">STer hawer i langa tima i wäriom hawidh SD NS 2: 117 (1409). - JFr konungs-, port-väria, äfvenKLemming. 1856.">SOm vära.
väria (væria)
1) ur KLemming. 1871--73.">STånd att försKLemming. 1846.">Vara sig, utan KLemming. 1846.">Vapen, i sakna af KLemming. 1846.">Vapen. thz (djuret) sa mik weria lösän warä KLemming. 1846.">Va 25. tha han (bikonungen) wardher wredher ok bös tha är hans wredhe wäria lös MD (S) 268.
väria (væria)
2) utan försKLemming. 1846.">Var, i saknad af försKLemming. 1846.">Vare el. beskyDDare, värnlös. han haweir. .. giort orät änkiom ok fatikom ok väriolöKLemming. 1856.">SOm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 52. " nidhirtrykka änkio ok väriolöKLemming. 1871--73.">ST folk" MP 1: 300. ib 2: 111.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väria may have also been written as væria

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wergia )
  • värio lös
  • wäria-.
  • weriä- )
  • väriomal
  • wärioämaal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back